Százötven férőhely az elsőéveseknek | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Százötven férőhely az elsőéveseknek

Már lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács három pályázati felhívására. Mint ismeretes, ezek a magyar ajkú első- és felsőbbéves hallgatóknak szólnak. Azok, akik októbertől kezdik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat, július 15-étől egészen szeptember 15-éig jelentkezhetnek a felsőoktatási ösztöndíjpályázatra. Emellett az újvidéki Európa Kollégiumban való bentlakásra is pályázhatnak. Azok a felsőbb évesek, akik szeretnék segíteni a gólyák boldogulását, jelentkezhetnek az MNT demonstrátori ösztöndíjára. A pályázati felhívások feltételeiről, az ezekhez szükséges dokumentumokról, a támogatások összegéről, valamint arról, hogy milyen ösztöndíjakra számíthatnak még a felsőbb évesek, valamint a mester- és a doktori képzésekre járó hallgatók, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke nyilatkozott lapunknak.

– A Magyar Nemzeti Tanács három pályázati felhívást tett közzé, és ezekre július 15-étől jelentkezhetnek azok a fiatalok, akik már felvételt nyertek valamely felsőoktatási intézménybe. Ezek közül kettő az elsőéveseknek szól, egy pedig a felsőbb éveseknek. Az egyik pályázati felhívásunk a Magyar Nemzeti Tanács 2020/2021-es évi első felsőoktatási ösztöndíjpályázata, amely az első évre felvételt nyert fiataloknak nyújt támogatási lehetőséget. Azok jelentkezhetnek, akik első ízben iratkoztak be valamely felsőoktatási intézmény első évfolyamára, akik akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapképzésre nyertek felvételt, valamint akik magyar nyelven végezték el az általános vagy a középiskolai tanulmányaikat, illetve akik nyilatkoznak arról, hogy a diplomázásuk után itthon fognak munkát vállalni (a végzettségüknek megfelelő munkakörben), legalább három éven keresztül. A pályázati dokumentációt szeptember 15-éig lehet átadni. Az idén az elsőévesek körében 400 ösztöndíjat tudunk kiosztani. Ezek nagysága 90 és 150 euró között mozog. Egy-egy ösztöndíjas tíz hónapon át fogja megkapni ezt a támogatást. A kérelmek elbírálását követően vesszük figyelembe a család szociális körülményeit, így az összeg nagysága is ezek mentén módosul. Figyelembe vesszük, hogy a hallgató helyben jár egyetemre, tehát az adott város területén van-e az állandó lakcíme, de fontos szempont, hogy csonka családban él-e, a szülők munkanélküliek-e, hiányszakon tanul-e… Sok olyan mutató van, amely kihat a végleges összegre. Ha a pályázó a dokumentumok átadásakor mellékel valamilyen bizonylatot, igazolást, akkor természetesen figyelembe fogjuk venni, és kedvezően döntünk az ösztöndíj összegéről. Idén módosítottunk a kvótán. A szakfőiskolásoknak tavaly 40 ösztöndíjat osztottunk ki. Az idén ezt a számot 100-ra emeltük, tehát száz szakfőiskolást fogunk támogatni. A magánkarokon való továbbtanulást is nagyobb számban tudjuk támogatni. Az idén 20 ösztöndíjat tudunk biztosítani ezeknek a fiataloknak. A pályázati dokumentációt elektronikusan és papír alapon is át kell adni. A hallgatók a CMH irodákban tehetik ezt meg. Szabadkán, Zentán, Nagybecskereken, Zombor, Újvidéken és Temerinben működnek CMH-irodák. Az ösztöndíj megpályázásakor szükséges mellékelni a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát, elsőéves hallgatók esetében a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolást vagy annak hitelesített fénymásolatát. Emellett azt is igazolniuk kell, hogy magyar nyelven végezték el az általános vagy középiskolát. Saját kezűleg kell kitölteniük és aláírniuk azt a nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy a tanulmányaik befejezése után három évig itthon fognak dolgozni. Az elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolatát is csatolni kell. Ha a diák középiskolai tanulmányai során részt vett olyan versenyen, amelyen eredményt ért el, akkor az ott kapott oklevél fénymásolatát is mellékelheti. Fontos kiemelnem, hogy nem szükséges közjegyzőhöz sietni a dokumentumokat hitelesíteni, hiszen ennél a pályázatnál a CMH irodák képviselői ezt ingyenesen vállalják – emelte ki Jerasz Anikó.

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJ

– A másik támogatásunk a felsőbbéves egyetemistáknak szól – de szintén az elsőévesekhez köthető – ez a megjelent demonstrátori ösztöndíjpályázatunk. Erre másod-, harmad- és negyedéves egyetemisták, illetve szakfőiskolások jelentkezhetnek. Ezen hallgatók valójában vállalják azt, hogy segítik az elsőéveseket a beilleszkedésben, de ugyanakkor alapfeltételeknek is eleget tesznek. A demonstrátori ösztöndíjra azok jelentkezhetnek, akiknek legalább 37 kreditpontjuk van, és magyar nyelven végezték el az általános vagy a középiskolai tanulmányaikat. Nekik is nyilatkozniuk kell arról, hogy a tanulmányaik elvégzése után három évig itthon fognak dolgozni. Hatvanöt hallgató számára tudjuk odaítélni ezt a támogatást. Az, hogy melyik karokon lesznek demonstrátorok, nagyban függ attól, hogy mely intézményekben lesznek elsőéves ösztöndíjasaink. Ha valaki az MNT ösztöndíjasa, és vállalkozik arra, hogy demonstrátor is lesz, tíz hónapon át 70 eurós támogatásban részesül a meglévő ösztöndíja mellett. Ha viszont nem a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjasa, akkor 140 eurós ösztöndíjra számíthat. A pályázathoz szükséges dokumentumok megegyeznek a felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozókkal, azzal a különbséggel, hogy csatolni kell a szakoktatói ajánlást eredeti példányban. Ezenkívül a hallgatónak igazolnia kell az összegyűjtött kreditpontjainak számát, illetve azt is, hogy a folyó évben hány vizsgát tett le, és milyen átlageredménye van. Emellett mellékelni kell még a szándéknyilatkozatot arról, hogy vállalja az elsőévesekkel való foglalkozást, illetve a kimagasló tanulmányi vagy kutatói teljesítményről szóló igazolást is, ha van ilyen. Az ifjúsági, civil- vagy művelődési szervezet személyre szabott igazolását is lehet mellékelni, ha a hallgató ilyen tevékenységet folytat. A demonstrátori ösztöndíjpályázat is szeptember 15-éig áll nyitva, a szükséges dokumentumokat a CMH-irodákban lehet átadni – nyilatkozta lapunknak Jerasz Anikó.

ÚJVIDÉKI EURÓPA KOLLÉGIUM

– A harmadik pályázatunk szintén az elsősöknek szól, amely az Európa Kollégiumban való elhelyezés kapcsán jelent meg. Ez az első körös felhívásunk, amely július 15-étől egészen szeptember 1-jéig áll nyitva. Azok pályázhatnak, akik először nyertek felvételt egy Újvidék területén található akkreditált szakfőiskolai vagy egyetemi képzésre, akik magyar nyelven fejezték be az általános és középiskolai tanulmányaikat, és akiknek nem Újvidék területén van állandó lakcímük. Ennél a pályázatnál is kitétel az, hogy vállalják: tanulmányaik elvégzése után három évig itthon fognak dolgozni. Az idén az elsőévesek számára 150 férőhelyet irányoztunk elő. A szakfőiskolákra iratkozók közül 40-en, a magánkarok képzésein tanulók közül pedig öten kaphatnak bentlakási lehetőséget. A pályázati dokumentáció hasonló a fentebb említett pályázatokhoz. Ezeket is a CMH-irodákban lehet átadni. Egy nagyon szép, korszerű épületről beszélünk az Európa Kollégium esetében, ahol amellett, hogy egy nagy közösség alakult ki, még szakkollégiumi rendszer is működik.

FELSŐBB ÉVESEK, A MESTER- ÉS A DOKTORI KÉPZÉS HALLGATÓI

– A felsőbb évesek számára kiírt pályázati felhívásaink egy része szeptemberben fog megjelenni. Szeptember utolsó hetében lát napvilágot a pályázati felhívás a felsőbb éves egyetemisták és főiskolások számára, és valószínűleg október 20-áig fog nyitva állni. Az Európa Kollégiumban a felsőbb évesek számára a második pályázati felhívást október 10-e körül tesszük közzé, és valószínűleg október 20-áig áll nyitva. Az Európa Kollégiumban való bentlakásra minden évben kell pályázni. Ezzel ellentétben, ha valaki korábban elsőévesként elnyerte az MNT ösztöndíját, és a beiratkozásról szóló igazolással bizonyítani tudja, hogy zökkenőmentesen vette az akadályokat, és beiratkozott a következő évfolyamra, automatikusan folytatódni fog az ösztöndíj folyósítása a következő tanévben is. Azoknak a fiataloknak kell csak pályázniuk a felsőoktatási ösztöndíjra, akik valamilyen oknál fogva az első évfolyamon nem nyerték el az MNT ösztöndíját. A mesterképzésre és doktori képzésre járó fiatalok számára az idén is meg fog jelenni a Várady-ösztöndíjpályázat. A felhívást szeptember közepén tesszük közzé, és november közepéig áll majd nyitva.

Azt látjuk, hogy azok a fiatalok, akik magyar nyelven fejezték be eddigi tanulmányaikat, és az itthoni továbbtanulás mellett döntenek, azok szinte száz százalékban most már a mi ösztöndíjasaink. A visszajelzések és a köszönőlevelek azt mutatják, hogy nagyon sokat jelent az egyetemistáknak az MNT támogatása, amely Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából valósul meg 2011 óta. Ennyi év távlatából elmondhatjuk, óriási dolog, hogy végig tudjuk kísérni a hallgatókat az egyetemi, szakfőiskolai tanulmányaik során. Egy hallgató akár 150 eurós ösztöndíjban is részesülhet, és ezt minden évben 10 hónapon át birtokolhatja. Ezzel nagy terhet veszünk le a szülők, illetve a családok válláról. Sokat jelent a fiataloknak az Európa Kollégium megléte, ahol a bentlakás egy jelképes összegbe, 1860 dinárba kerül. Ez az intézmény a tudás fellegvárává alakult a megépülése óta. Minden évben erős közösségek, baráti társaságok alakulnak ki a berkein belül. Az előző évekre visszatekintve elmondható az is – egy-egy nehezebbnek bizonyuló karon – ha hallgató évet ismétel, sokkal céltudatosabban és erőteljesebben törekszik arra, hogy leküzdje az elé kerülő nehézségeket, hogy beiratkozzon a következő évre és ezáltal, visszakerüljön az ösztöndíjasaink közé. A fiatalokban megvan a kellő törekvés és a céltudatosság. A Magyar Nemzeti Tanács 2011-ben azzal a szándékkal indította el ösztöndíjprogramját, hogy elősegítse a vajdasági magyar fiatal értelmiség képzettségi és iskolázottsági szintjét, továbbá arra ösztönözze őket, hogy itthon tanuljanak és lépjenek munkába. Az elmúlt kilenc évben több ezer hallgató kapott valamilyen ösztöndíjat. Az első generációs ösztöndíjasok már a munka világában tevékenykednek – egy részük a kutatás területén találta meg hivatását, vállalkozásba fogott, vagy valamilyen vezető pozíciót vállalt, esetleg valamilyen civil szervezetet vezet – és ezzel erősítik a vajdasági magyar értelmiségi közösséget. Mindez azt bizonyítja, hogy megéri itthon maradni, és itthon tanulni, hiszen mindezt a vajdasági magyar közösség érdekében teszik, hogy a későbbiekben a tudásukat itthon, a szülőföldünkön tudják majd hasznosítani – hallottuk Jerasz Anikótól.

Forrás: Magyar Szó, 2020. augusztus 6. 9.