A szülőföldön tanulás ösztönzése | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

A szülőföldön tanulás ösztönzése

Aláírták az MNT 2021–2022. évi ösztöndíjszerződéseit tegnap Szabadkán

A Magyar Nemzeti Tanács – Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével – idén immár tizenegyedik éve hirdette meg felsőoktatási ösztöndíjpályázatait, amelyek célja a vajdasági magyar fiatalok szülőföldön való továbbtanulásának ösztönzése, hiszen a közösségünk megmaradásának záloga a képzett, a tudás, a tudomány és a kultúra iránt elkötelezett értelmiség. A szabadkai Városházán tegnap az ösztöndíjszerződések ünnepélyes aláírására került sor. Az egybegyűlteket Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője és Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke köszöntötte.

Pirityiné Szabó Judit (Fotó: Gergely Árpád)

– A tizenegy év alatt az ösztöndíjprogram több elemmel bővült, változott, alkalmazkodott az igényekhez, elvárásokhoz, az igazságos és arányos elosztáshoz. Ma már nemcsak az első éves egyetemi/főiskolai hallgatók részesülhetnek ösztöndíj támogatásban, hanem a felsőbb éves hallgatók, mások tanulmányát támogató demonstrátorhallgatók, a mesterszakon tanulók, a doktori képzésben résztvevők, s 2021-től külön ösztöndíjban részesítjük a szerbiai egyetemeken jogi tanulmányokat folytató magyar nemzetiségű hallgatókat is – emelte ki Jerasz Anikó.

Az ünnepélyes szerződéskötés (Fotó: Gergely Árpád)

Az ösztöndíjpályázat első köre 2021-ben július 15-e és szeptember 30-a között állt nyitva. A 400 helyre 326 pályázat érkezett be, melyből 312 pályázat volt teljes és került odaítélésre. A legtöbb hallgató Szabadka (82), Óbecse (33), Topolya (29), Újvidék (24), Zenta (21) és Ada (23) községben lakik. A statisztikát szemlélve megállapítható, hogy a legtöbben a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán (101) tanulnak, ezt követi 45 fővel a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, majd a Közgazdasági Kar (23) és a Bölcsészettudományi Kar 21 fővel.

A felsőbb éves hallgatók közül a demonstrátori ösztöndíjra 116-an nyújtottak be pályázatot, s 70 hallgató nyerte el azt. Az elbírálás során figyelembe vett szempont volt, hogy az ösztöndíjas mennyire segíti az MNT munkáját, mennyire aktív tanulmányaiban, illetve a civil, valamint a közösségi életben.

 

A második körös pályázat tegnap járt le, ennek keretében 88 ösztöndíjat tudunk kiosztani, és az Európa Kollégium is tegnapig várta a jelentkezőket a második körben. 305 férőhely várta nemcsak az elsőéves, hanem a felsőbb éves, mesteri és doktori képzésen tanuló hallgatókat.

A Várady-ösztöndíjpályázatra november 15-éig van lehetőség pályázni a mesteri és doktori képzésben résztvevő hallgatóknak – hallottuk Jerasz Anikótól, aki a hallgatókhoz fordulva azt is mondta, hogy az MNT a lehetőségeihez és erőforrásaihoz képest minden támogatást biztosít a nyugodt és sikeres tanulmányaikhoz, abban a reményben, hogy az ösztönző lehetőségeikkel motiválni tudják őket abban, hogy a tanulmányaikat sikeresen befejezzék.

A 400 helyre 326 pályázat érkezett be, melyből 312 pályázat volt teljes és került odaítélésre (Fotó: Gergely Árpád)

A rendezvényen Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Délvidéki és Diaszpóra Főosztály főosztályvezetője tartott ünnepi beszédet.

– Nagy öröm, hogy a program sikere az elmúlt tizenegy évben töretlen, és a program a maga komplexitásával a legkülönbözőbb pályára készülő, a legkülönbözőbb élethelyzetekből és Vajdaság legkülönbözőbb településeiről származó fiatalokat tudja eredményesen és hatékonyan megszólítani. A felsőoktatási ösztöndíjprogram kínálata a felmerülő új igényekhez alkalmazkodva folyamatosan bővült és szélesedett. Tehát a program az alapszakos hallgatók ösztöndíjazásán túl, 2013-tól a mester- és doktori képzésben résztvevők számára is meghirdetett pályázatot, majd 2015-től lehetett jelentkezni az Európa Kollégium férőhelyeire is, és az idén pedig egy új speciális terület, a jogászoktatás és ott tanuló hallgatók részesültek külön ösztöndíjban. Látjuk, hogy a vajdasági magyar érdekvédelem tudatosan megszólítja a fiatalokat, és tudatosan valósítja meg Széchenyi István miránk, mai magyarokra is hangsúlyosan vonatkozó sommás megállapítását, mely szerint egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Ma, örömmel mondhatjuk el, hogy ismét 312 egyetemi és főiskolai hallgatóval gazdagodik a vajdasági magyar ösztöndíjasok nagy családja és az idei második pályázati kör által ez a család még tovább fog bővülni. A szerződés megkötésével a fiatalok elkötelezik magukat, hogy a tanulmányaikat itt, Vajdaságban végzik és reményeink szerint a diploma megszerzése után is itt erősítik majd a Kárpát-medencei magyar értelmiséget és kötelezik el orvosként, jogászként, tanárként, kutatóként a vajdasági magyar közösség megsegítése mellett önmagukat. Hiszen szerződést kötni annyit jelent, mint elköteleződni. Elköteleződni a tanulmányok mellett, az egyetemisták és ösztöndíjasok közössége mellett, de a szülőföldön élők nagy közössége mellett is. Hiszen kötődés nélkül nem lehet élni – hallottuk egyebek közt Pirityiné Szabó Judittól.

Forrás: Magyar Szó, 2021. október 21.