Teslić Zoran | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Teslić Zoran

1983-ban született Zentán. Az általános iskolát szülőfalujában Oromhegyesen, a Közgazdasági-Kereskedelmi Középiskolát Zentán fejezte be. 2007-ben az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán Szabadkán osztálytanító oklevelet szerzett, majd később ugyanott a mesterképzést is elvégezte.  2016-ban a belgrádi PEP főiskola mester diplomáját is megszerezte.
Osztálytanítói diplomája megszerzését követően két évig az MTTK tanársegéde volt, a sportkultúra története és a testnevelés módszertana tárgyakat adta elő, valamint  módszertani vizsgatanításokat vezetett és értékelt. A 2010/2011-es tanévben az oromhegyesi Kis Ferenc Általános Iskolában dolgozott osztálytanítóként, majd ugyanebben az intézményben a 2014/2016-os tanévben  angoltanárként. Pedagógiai pályafutása alatt a 2012/2013-es tanévben az újvidéki József Attila Általános Iskola osztálytanítója volt. A 2011/2012-es évben a magyarkanizsai önkormányzatban vállalt feladatot mint ifjúsági koordinátor, majd egy éven keresztül az Egyesült Királyságban élt, ahol lehetősége nyílt elsajátítani az angol nyelvet. 2014/2016-os időszakban Oromhegyesen az Arany János Általános Iskolában dolgozott, angol nyelvet tanított az alsó tagozatos tanulóknak. 2016–2018 között  Magyarkanizsa Önkormányzatának Sporttal- és Ifjúsággal megbízott tanácstagja volt. 2015 óta a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatóbizottságának elnöki posztját is betölti.
Meggyőződése, hogy a jó tanár szemléletet ad, az ismeretek összefüggéseit, az ismerethálózat felépítését mutatja meg. Nemcsak a tantárgyával összefüggő ismereteket tudja, nemcsak ezen ismeretek fejlesztését vállalja. A tanítás egyik legmeghatározóbb mozzanatának a motiváció felkeltését és fenntartását tekinti.  Alkalmazkodni kell a mai gyermekek világához, változatosságot kell biztosítani az oktatásban annak érdekében, hogy a felnövekvő generáció nyitott, kreatív, biztos társadalmat teremtsen magának.
Oromhegyes életében szerteágazó társadalmi tevékenységet végez: 2002 óta a Helyi Közösség Tanácsának oszlopos tagjaként aktív részt vállal a falu kulturális munkájában, programok szervezésében is. Tagja volt annak a lelkes kis csapatnak, amely hosszú hónapok önzetlen és önkéntes munkájával létrehozta, megalapította a faluban a könyvtárat, amelyet 2010. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján adtak át rendeltetésének.
A nagy múltú, Oromhegyesen megrendezésre kerülő Gazdag Ág hagyományápoló vetélkedő szervezőbizottságának tagja és műsorvezetője.
Számos falusi rendezvény szervezésében vett részt, ilyen például az Autómentes nap, a karácsonyi műsor, a farsangolás.
Alapító tagja az Ép Testben Élő Hagyomány, Mustang Egyesület és a Kumbaya civil szervezetnek, mely azt a fő célt tűzte ki maga elé, hogy összefogja és kreatív módon fejlessze a falu ifjú nemzedékét. Rendszeresen részt vesz az általuk szervezett táborokban mint szervező, nevelő és koordinátor. Évek óta az oromhegyesi Traktorfesztivál társszervezője. 
2006 óta a magyarkanizsai Szociális Központ önkétes munkatársaként tevékenykedik.
2011 óta a Vajdasági Magyar Szövetség tagja.

Magyar Összefogás