Várady kiválósági ösztöndíj doktoranduszok részére 2017 – jelentkezési határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Várady kiválósági ösztöndíj doktoranduszok részére 2017 – jelentkezési határidő lejárt

A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozata (meghozva 2013. július 1-én a H/8/2013. iratszám alatt és módosítva 2013. szeptember 11-én a H/12/2013., 2015. szeptember 28-án a H/19/2015. és 2016. július 7-én a M/H/10/2016. iratszám alatt) és a Tanács elnökének A Várady kiválósági ösztöndíj 2017. évi odaítélésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról szóló határozata (meghozva MNT-001219/K/2017 - O/700/1. iratszám alatt) alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke meghirdeti a következő

Pályázati felhívást
a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának
2017. évi odaítélésére doktoranduszok részére

I. A pályázat feltételei

A Tanácsnak a Várady kiválósági ösztöndíjprogramjáról szóló határozata alapján az a személy pályázhat a Tanács doktoranduszok részére kiírt, 2017–2018. évi ösztöndíjára, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:

  • első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált posztgraduális akadémiai doktori képzés első, illetve második évfolyamára,
  • magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait.

A pályázat beadási határideje: 2017. szeptember 30–november 15.

II. A kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma és nagysága

A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíj száma: 20.

Az ösztöndíjak havi összege nettó 160 euró dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amely részben vagy egészben visszafizetendő a Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozatával összhangban.

Az ösztöndíjra jogosult hallgató és a Tanács az ösztöndíjszerződésben szabályozzák az ösztöndíj dinárösszegének módosítását jelentősebb devizaárfolyam-módosulás esetén.

III. A pályázás módja

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a nyilatkozatot és az adatkezelési hozzájárulást pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2017. szeptember 30-ától letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) hivatalos honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és három nyilatkozat) a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:

  • a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
  • az általános és/vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolást, bizonyítványt, illetve diploma fénymásolatát;
  • az eddigi felsőfokú tanulmányok során elért tanulmányi átlagról szóló igazolást vagy annak hitelesített másolatát egy eredeti példányban;
  • a posztgraduális akadémia doktori képzésre való felvételről szóló igazolást vagy annak hitelesített másolatát.

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH információs irodáiban díjmentesen elvégezhető.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának határideje: 2017. november 15.

A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le a CMH információs irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.

Tel.: 024/552-976, cmh.szabadka@gmail.com

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24400 Zenta, Boško Jugović utca 20/A

Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.

Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA, 23000 Nagybecskerek, Petőfi utca 1.

Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21235 Temerin, Újvidéki utca 344.

Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21000 Újvidék, Svetozar Miletić utca 4.

Tel.: 021/420-107, cmhujvidek@gmail.com

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

Várady kiválósági DOKTORI ösztöndíjpályázat – Ne nyisd fel!

III. A pályázatok elbírálása

A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozata alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs).

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács elnökének végzésével létrehozott Bírálóbizottság tekinti át és értékeli, amelynek tagjai dr. Várady Tibor akadémikus, továbbá a Tanács Végrehajtó Bizottságának és az egyéb adományozók javaslatára megválasztott tagok.

A határidőben beadott pályázatokat a Bírálóbizottság értékeli kategóriánként. A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Bírálóbizottság külön határozattal dönt.

A pályázati rangsor megállapításánál előnyt jelent:

- az előző tanulmányok során elért tanulmányi átlag,

- a megjelentetett tudományos publikációk száma és minősítése,

- a tudományos szakmai konferenciákon való részvétel,

- oktatói státus megléte felsőoktatási intézményben,

- ha a pályázó korábban a Tanács ösztöndíjasa volt,

- ha a hallgató olyan területeken tanul, amelyeken aránytalanul kevés a magyar nemzetiségű szakember, vagy amelyeken nagy a túljelentkezés a beiratkozásnál,

- a világnyelvek magas szintű ismerete,

- ha a hallgató a költségvetés terhére tanul.

A Bírálóbizottság a pályázatok elbírálása során diszkréciós mérlegelési joggal rendelkezik, de döntését köteles megindokolni.

A Bírálóbizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala, illetve a Bírálóbizottság a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

IV. Az ösztöndíjak folyósítása

Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezéseinek értelmében.

A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.

Regisztrációs útmutató

A pályázat igényléséhez regisztrálni kell a Magyar Nemzeti Tanács Breki diákportálján.

A regisztráció menete:

  • Keresse fel a http://breki.mnt.org.rs honlapot.
  • Válassza az új fiók létrehozása lehetőséget.
  • Adja meg a kért adatokat, majd a regisztráció célja kérdésnél válassza a Pályázatok lehetőséget.
  • Ezek után máris kitöltheti az űrlapot, melyet kitöltés után nyomtatni tud.

Amennyiben már regisztrált diákportálunkon, akkor lépjen be az előzőekben már megadott e-mail címével és jelszavával, válassza a felső menüsávban a Pályázatok lehetőséget, majd máris kitöltheti a megfelelő pályázati űrlapot.