A versvándor elhagyta Szerbiát | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

A versvándor elhagyta Szerbiát

Bezdán után a következő megálló a horvátországi Darázs.

Ma a déli órákban Bezdánban, a helyi Testvériség-egység Általános Iskola és a kupuszinai József Attila Általános Iskola tanulói, Tóth Péter Lóránt versvándor helyi és nyugat-bácskai tisztelői, az emlékező közösség tömegesen kísérte el az egykori kompkikötőhöz a kunszentmiklósi fiatalembert, aki A lélek útja elnevezésű Radnóti Miklós-verszarándoklat keretében augusztus 31-én indult Borból és a tervek szerint szeptember 24-én, 800 kilométer megtétele után a Győr melletti Abdára, Radnóti Miklós halálának feltételezett helyszínére érkezik.

A bezdáni átkelőnél, a búcsúztató alkalmával jelen volt dr. Szili Katalin autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, De Negri Ibolya, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja, Turkál Marianna, az MNT Oktatási Bizottságának tagja, Jankovich Szilárd, Zombor városi tanácsosa, Pribilla Attila segédpolgármester. A verszarándok Radnóti-útjának tizenhét napos délvidéki szakasza ezzel a momentummal ért véget.

Kedden a verszarándoklat zombori állomásán, a Magyar Polgári Kaszinóban jelen voltak és köszöntőt mondtak a vers-zarándoklat védnökei, dr. Szili Katalin autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, Vicsek Annamária oktatási államtitkár, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, továbbá a népes közönség mellett köszöntötték Pelt Ilona tartományi frakcióvezető-helyettest, Turkál Mariannát, az MNT Oktatási Bizottságának tagját, Szlákó Józsefet, az MNT tagját, Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét és a helyi tisztségviselőket.

SOK EMBER KÖZÖS ÜGYE

A versvándort nagy örömmel várták a nyugat-bácskaiak, az itteni több szereplése alkalmával szerzett régi ismerősök és újabb tisztelői. Tóth Péter Lóránt megérkezésekor egyebek mellett a következőket nyilatkozta:

– Radnótiék útja során Szivác, Cservenka, Zombor szintén nagyon fontos volt, ezért például Szivácon, a kíséretemet képező Pannon TV stábja által készített dokumentumfilm érdekében többet forgattunk a helyszínen. Ezért meg kellett szaporázni a lépteimet, de hát hála Istennek, hogy időben Zomborba érkeztem, erővel és energiával fölvértezve. Az elmúlt napokban sok ember megmozdult a verszarándoklat hatására. Mindazok, akik összejöttek itt, Zomborban vagy Cservenkán, a templomban és sorolhatnám a helyszíneket, kicsit talán kiéhezett lélekkel várták, hogy Radnótiról esetleg újat tanulhatnak, vagy a régi ismereteiket föleleveníthetik, és a Radnóti-versekben egy kicsit megfürödve talán holnap más, új emberként ébredhetnek fel.

HATALMAS LELKIERŐ

Jerasz Anikó szervező, védnök üdvözlőbeszédében egyebek között a következőket mondta:

– Hetvenöt évvel ezelőtt egy fiatal, élete delén lévő zsidó származású magyar költő a hegyek fogságában kemény munkával és éhezéssel tengette mindennapjait. Küzdött a túlélésért. Ember volt ő az embertelenségben, szócső a szótlanságban. Hatalmas lelkierejével felül tudott emelkedni saját halálfélelmén, dacolt a zsarnoksággal, a kegyetlen bánásmóddal. A művészet szépsége, a költészet gyöngyszeme segítségével vigasztalta a munkaszolgálatos bajtársait, ábrándozott a szebb és a dicsőbb jövőről, az örök boldogságról, az otthon fészkének melegéről, a hitvesi szeretetről és a hűségről. Ma, 2019-ben egy szintén élete delét élő fiatalember, Tóth Péter Lóránt arra vállalkozott, hogy a neves költő és a többi ártatlanul meghurcolt bori munkaszolgálatos tiszteletére megteszi ugyanezt a 820 kilométeres utat. Itt, az erőltetett menet zombori állomásán művésztársaival, Hajvert Ákossal és a Mécsvirág Együttes tagjaival együtt arra hívja fel a figyelmet, hogyan lehet felülemelkedni a kirekesztésen, a kegyetlenségen, hirdetve az élet szépségét, a család, az otthon, a szerelem örökkévalóságát a líra és a zene nyelvén.

 TISZTELET MINDENEKELŐTT

Dr. Szili Katalin szolidaritást vállalva a verszarándokkal mezítláb mondta el köszöntő szavait:

– Különleges alkalom a mai, ugyanis pontosan ma, szeptember 17-én hetvenöt éve, hogy Borból elindult Radnóti Miklós. Radnóti olyan költő, aki nemzetünk kincse. Térben és időben is ezt jelzi az is, hogy a Kárpát-medence valamennyi sarkában, ahol akár diákot, fiatalt, időset kérdezünk, ki volt Radnóti, tudja rá a választ. Úgy hozzátartozik nemcsak a kulturális életünkhöz, hanem az életünkhöz egyáltalában, ahogyan gyertyához a lángja. A költőhöz hasonló korú fiatalember, Tóth Péter Lóránt felvállalt valami olyat, amely keveseknek jut eszébe, verszarándoklatot. A zarándoklat a keresztény ember sajátja, és mint ilyen vezeklés vagy bűnbocsánat is. Mindezek mellett pedig egyben emlékezés és emlékállítás, közös kincsünk, a nyelvünk, kultúránk, közös identitásunk mellett és Vajdaság esetében visszaidézése azoknak az egyéb nemzetiségű vagy vallású embertársainknak, akik szintén életüket adták ebben a vérzivataros időszakban. 2019-ben mit jelenthet számunkra az erre történő emlékezés? Azt, hogy tisztelnünk kell egymásban a különbözőséget, hogy meg lehet egymás mellett élni, férni magyarnak és szerbnek, vagy magyarnak és szlováknak vagy románnak. Ez a Kárpát-medencei lelkületünknek a megjelenítését vagy éppen annak a 21. századi európai sokszínűségnek a megjelenítését jelenti, ahol békében, szabadságban tudunk egymás mellett élni…– hallottuk a miniszterelnöki megbízottól.

 MINDENKIHEZ UTAT TALÁLNI

Vicsek Annamária a tisztelet és a szeretet megnyilvánulásait hangsúlyozta a verszarándoklat tekintetében:

– Nagyfokú kreativitásra és szabad gondolkodásra vall, ahogyan Tóth Péter Lóránt Radnótit próbálja nekünk bemutatni, illetve a költő szenvedését és költészetét. Valamiképpen arra is tanít bennünket, hogy az, ami bennünk van, azt úgy osszuk meg másokkal, hogy mindenkihez elérjen, a maga módján. Továbbá, ami a védnökség mellett a legnagyobb megtiszteltetést jelenti számomra, hogy részese lehettem az ilyen és ehhez hasonló estéknek befogadóként. Ezeken az alkalmakon is érzékelni lehetett/lehet azt, hogy mekkora támogatottsága van Péter zarándoklatának.

A zombori est folyamán a Csak ülj a földre és beszélj az égre című, Radnóti Miklós költeményeiből összeállított, különleges mélységű verses, zenés pódiumműsort tekinthette meg a közönség, kiváló művészek, a Pro Urbe-díjas Mécsvirág együttes tagjai: Baráth Hajnal Anna, Verebes Krnács Erika, Zsoldos Ervin, továbbá a Radnóti- díjas versmondók, Hajvert Ákos és Tóth Péter Lóránt előadásában.

A verszarándoklat szerda reggel folytatódott. A zombori zsidó temetőben koszorúztak és verset mondtak a zombori Veljko Petrović Gimnázium és a Ripp Rózsa Egészségügyi Szakközépiskola tanulói, Jankovich Margit és Orsovai Bibianna magyartanárok vezetésével.

 A BEZDÁNI KOMPKIKÖTŐNÉL

Minderről és az út bezdáni folytatásáról Tóth Péter Lóránt a következőképpen beszélt:

– A zombori zsidó temetőben nyugszik több száz olyan bori munkaszolgálatos, akiket október 7-én Cservenkán, a téglagyárban megöltek. Több mint ezer embert végeztek ki ott, közülük nagyon sokan ebben a zombori temetőben nyugszanak immár. Kimentünk oda a helyi gyerekekkel, elhelyeztük az emlékezés virágait, verset mondtunk. Onnan továbbindultam Bezdánba, ahol a katolikus templom előtt találkoztam a helyi általános iskola tanulóival, és velük együtt mentünk az egykori bezdáni kompkikötőhöz. Zombor és Bezdán Nyugat-Bácska két ékszere, majdhogynem Nyugat-Bácska legnyugatibb pontja. Jómagam évek óta járok erre a vidékre, és tulajdonképpen minden nyugat-bácskai, magyarok lakta településen megfordultam különböző előadásokkal. Az erőltetett menet is erre jött, Cservenkától haladtak Szivác, Zombor felé, Bezdánban átmentek a kompon, a mai Horvátország területére, és folytatták az útjukat Darázs majd Mohács felé. Ezért mentünk ki Bezdánban a kikötőhöz, ahol szintén tartottunk egy emlékműsort, búcsúztatást. A tizenhét napos délvidéki szakaszom véget ért – hallottuk Tóth Péter Lóránttól.

Forrás: Magyar Szó 2019. szeptember 19. 1. 9.