Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja | Skip to main content

Vesti

Zdravi stil života se uči od obdaništa

U Malom Iđošu otvoren Kazal Ovi – sportski poligon prvi takve vrste u Vojvodini. Igralište koje razvija motoričke sposobnosti je u dvorištu PU „Petar Pan".
Ostvarenje ove ideje pomogli su Humanitarna fondacija „Ovi sport" i pevačica Magdolna Ruža.

Jul 12. Dalje
Važno je očuvanje tradicije i stvaranje porodice

Na značaj činjenica ukazao je Ištvan Pastor, na konferenciji „Vera i porodica, ostanak izvan granice" održanoj u Senti u Spomen crkvi Svete Male Tereze.

Jun 21. Dalje
Izazovi i mogućnosti prevođenja

Savetovanje održano u organizaciji MNS-a, a na konferenciji uz predavanje učesnici upoznati i sa programima za prevođenje i održani okrugli stolovi.

Maj 18. Dalje
Stručni izlet za učenike srednjih škola

Mađarski nacionalni savet u Subotici je po četvrti put organizovao stručni izlet za učenike trećih razreda srednjih škola.

Maj 18. Dalje
Reč predsednika

Dragi posetioci!

Pozdravljam Vas na zvaničnoj veb-prezentaciji Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, koji predstavlja neposredno izabranu samoupravu Mađara u Srbiji, čelno telo kulturne autonomije, posredstvom kojeg mađarska nacionalna zajednica u Srbiji ostvaruje svoje kolektivno manjinsko pravo na samoupravu u oblastima kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, koji preduzima korake da – bez obzira na istorijske tokove – mađarska zajednica u Vojvodini pronađe sebe, pronađe svoj dom.

DALJE