Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja | Skip to main content

Vesti

„Čudesno ćoše" za školu u Oromu

Noel Surok, učenik osnovne škole „Aranj Janoš" pobednik je ovogodišnjeg takmičenja „Grad je naš" za decu iz obdaništa i nižih razreda, a pod okriljem mađarske vlade.

Januar 4. Dalje
Šta će finansirati MNS u 2019. godini?
Budžet Mađarskog nacionalnog saveta u narednoj godini biće preko 1,7 milijarde din
Januar 4. Dalje
Jene Hajnal: Ko želi ovde da ostane i stvara, ima za to mogućnosti
U protekle četiri godine MNS je nastojao da uspostavi takav sistem uslova, prilika
Decembar 19. Dalje
Čudesno ćoše u školi „Karas Karolina"
Školi u Horgošu danas je predat poklon Državnog sekretarijata za nacionalnu politi
Decembar 13. Dalje
Mađarski Nacionalni Savet je formirao svoje rukovodstvo

Edvina Erdedi je novi podpredsednik MNS-a, Aniko Jeras je predsednik Izvršnog odbora

Decembar 13. Dalje
Reč predsednika

Dragi posetioci!

Pozdravljam Vas na zvaničnoj veb-prezentaciji Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, koji predstavlja neposredno izabranu samoupravu Mađara u Srbiji, čelno telo kulturne autonomije, posredstvom kojeg mađarska nacionalna zajednica u Srbiji ostvaruje svoje kolektivno manjinsko pravo na samoupravu u oblastima kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, koji preduzima korake da – bez obzira na istorijske tokove – mađarska zajednica u Vojvodini pronađe sebe, pronađe svoj dom.

DALJE