Közérdekű információk | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Közérdekű információk

Jogszabályok
Microsoft Office document icon A középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók jóléti ellátásáról szóló törvény / Zakon o učeničkom i studenstskom standarduMicrosoft Office document icon A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményeiMicrosoft Office document icon A Szerb Köztársaság Alkotmánya / Ustav Repubike SrbijeMicrosoft Office document icon Családjogi törvény / Porodični zakonMicrosoft Office document icon Államigazgatási törvény / Zakon o državnoj upraviMicrosoft Office document icon Büntető törvénykönyv / Krivični zakonikMicrosoft Office document icon A tanárok, nevelők és szakmunk. folytonos szakmai továbbkép. és a rang megszerzéséről szóló szabályzat / Pravilnik o ...Microsoft Office document icon Törvény a kötelmi eljárásokról / Zakon o obligacionim odnosimaMicrosoft Office document icon Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról / Zakon o službenoj upotrebi jezika i pismaMicrosoft Office document icon Törvény a közúti közlekedés biztonságáról / Zakon o bezbednosti saobrćaja na putevimaMicrosoft Office document icon Törvény a személyes adatok védelméről / Zakon o zaštiti podataka o ličnostiMicrosoft Office document icon Törvény az alapvető tulajdonjogi viszonyokról / Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosaMicrosoft Office document icon Törvény az adományalapokról és az alapítványokról / Zakon o zadužbinama i fondacijamaMicrosoft Office document icon Törvény az egyesületekről / Zakon o udruženjimaMicrosoft Office document icon Törvény az általános közigazgatási eljárásró / Zakon o opštem upravnom postupkuMicrosoft Office document icon Az örökösödésről szóló törvény / Zakon o nasleđivanjuMicrosoft Office document icon Törvény a rehabilitációról / Zakon o rehabilitacijiMicrosoft Office document icon Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról / Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP VojvodineMicrosoft Office document icon Törvény az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról / Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanjuMicrosoft Office document icon Törvénykönyv a büntetőeljárásról / Zakonik o krivičnom postupkuMicrosoft Office document icon Vajdaság AT Statútuma 2014 / Statut AP Vojvodine 2014Fájl Törvény a bírákról / Zakon o sudijamaFájl Törvény a bíróságok szervezetéről / Zakon o uređenju sudovaFájl Törvény a polgári perrendtartásról / Zakon o parničnom postupkuFájl Törvény az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról / Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenjuFájl Hiteles értelmezés a felsőoktatási törvény kapcsán / Autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanjuMicrosoft Office document icon Törvény a páciensek jogairól / Zakon o pravima pacijenataFájl Törvény a szabálysértésekről / Zakon o prekršajimaFájl Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény / Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanjaFájl A közjegyzőségről szóló törvény / Zakon o javnom beležništvuFájl A felnőttképzésről szóló törvény / Zakon o obrazovanju odraslihMicrosoft Office document icon A személy- és vagyonvédelemről szóló törvény / Zakon o privatnom obezbeđenjuFájl Törvény a felsőoktatásról / Zakon o visokom obrazovanjuMicrosoft Office document icon Törvény az alapfokú oktatásról és nevelésről / Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanjuMicrosoft Office document icon Törvény az ügyészségről / Zakon o javnom tužilaštvuMicrosoft Office document icon Törvény a Bírósági Főtanácsról / Zakon o Visokom savetu sudstvaMicrosoft Office document icon Törvény az Állami Ügyészi Tanácsról / Zakon o Državnom veću tužilacaMicrosoft Office document icon Törvény a kultúráról / Zakon o kulturiFájl Munkaügyi törvény / Zakon o raduFájl Törvény a tömegtájékoztatásról és a médiáról / Zakon o informisanju i medijamaFájl Törvény a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának becikkelyezésérőlFájl Törvény a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény megerősítésérőlMicrosoft Office document icon Törvény a középiskolai oktatásról és nevelésről / Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanjuFájl Törvény a helyi önkormányzatokról / Zakon o lokalnoj samoupraviFájl Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről / Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjinaFájl Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól / Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina