A honosítás költségeinek megtérítése | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

A honosítás költségeinek megtérítése

Az MNT közzétette a külföldön szerzett oklevelek nosztrifikálási költségeinek visszatérítésére vonatkozó pályázatát

A Magyar Nemzeti Tanács minden évben meghirdeti felhívását, amely az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási és elismerési költségeinek támogatására vonatkozik. Fontos része ez az MNT érvényben lévő oktatásfejlesztési stratégiájának, hiszen egyre több egyetemet végzett fiatal fontolja meg a hazatérést, és a külföldön megszerzett oklevél honosítását, elismerését. A felhívásra azok a személyek tudnak pályázni, akik 2008. január 1-je után szereztek főiskolai, egyetemi, vagy posztgraduális tudományos fokozatot, és rendelkeznek állandó szerbiai lakcímmel. A részletekről Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökét kérdeztük.
– A pályázat valójában a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek elismerése, és honosítása kapcsán felmerülő költségek visszatérítésére szolgál. Utófinanszírozásról beszélünk, és azok a személyek is pályázhatnak, akiknek az oklevelük honosítása, elismerése még nem zárult le. Azt, hogy ténylegesen milyen költségek merültek fel a folyamat alatt, azt számlákkal, nyugtákkal és bizonylatokkal tudják a pályázók bizonyítani – taglalta a végrehajtó bizottság elnöke.
– Július 19-én jelent meg a pályázati felhívás, és 2019. január 31-ig szól a határidő. A pályázati kérelmet az általunk előirányzott formanyomtatványon tudják átadni az érintettek, elektronikusan és papír alapon, utóbbiból 2 példány szükséges a hitelesített mellékletekkel. A papír alapú jelentkezést a mellékletekkel az MNT hivatalában kell átadni. A mellékletek között szerepelnie kell a személyi igazolvány fénymásolatának, a hitelesített dokumentumoknak, az oklevél másolatának, a magyar nyelv tudását igazoló dokumentumnak, szerbiai bankkártyaszámnak, valamint az ENIC/NARIC akkreditációs központból kapott igazolásnak, és a költségekről szóló igazolásnak is. A hitelesítést a hivatalunkban is elvégezhetik a jelentkezők, térítésmentesen, ehhez viszont be kell mutatni az eredeti dokumentumokat is – hallhattuk a pályázás menetéről.
– Az ENIC/NARIC Akkreditációs Központ 2015 októberében nyitotta meg kapuit Belgrádban, ezáltal olcsóbbá, gördülékenyebbé és gyorsabbá téve a külföldön szerzett oklevelek honosítását, elismerését. Fontos kiemelni, hogy az akkreditációs központhoz csak abban az esetben fordulhatnak az érintettek, ha munkavállalás miatt szeretnék elismertetni az okleveleiket, ekkor az illeték 3500 dinár, amelyet az MNT szintén visszatérít. 
Ha itthoni továbbtanulás céljából szeretné valaki honosítani a felsőoktatási diplomáját, ennek a személynek az adott egyetemhez kell fordulnia. Ebben az esetben költségesebb és hosszabb folyamat elé néz a pályázó, ám az itt felmerülő költségeket is vissza tudjuk téríteni. A múlt évben széles skálán mozogtak azok a szakok, ahonnan a pályázók elismertették, honosították okleveleiket, legyen szó nyelvi szakokról vagy egészségügyi szakokról egyaránt.
A 2017-es évben két alkalommal is lehetőségük volt az oklevelek elismerésével, honosításával járó költségeket visszaigényelni a pályázóknak. Összesen több, mint 132 pályázónk volt, akiknek költségeit szinte száz százalékban megtérítettük, ami mintegy 2,5 millió dinárt tett ki. A múlt év is azt tükrözte, hogy nagy az igény, és sokan éltek is a lehetőséggel, és diplomáikat elismertették, honosították idehaza. Fontos számunkra, hogy azokat a fiatalokat, akik külföldön szereztek felsőoktatási oklevelet, és azon gondolkodnak, hogy itthon szeretnének érvényesülni a szakterületükön, segíteni tudjuk ebben a folyamatban. Nagy örömmel látjuk, hogy a számok alapján egyre többen élnek a lehetőséggel, és szeretnénk arra biztatni mindenkit, hogy pályázzon – fejezte ki Jerasz Anikó.

Forrás: Magyar Szó