Ugrás a tartalomra
  • Fasizmus áldozatainak tere 9/II., 24000 Szabadka
  • office@mnt.org.rs
  • +381 (24) 524 534

Jelenlegi hely

Napközis és közoktatási programok

Vackor beóvodázási és beiskolázási program, beiskolázási csomagok

A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben és 2016-ban is Tanács Vackor programjának két főtevékenysége: (1) a magyar tannyelvű óvodai csoportokba, illetve általános iskolai osztályokba való iratkozás népszerűsítése, valamint (2) a beiskolázási csomagok kiosztása volt azoknak az elsős tanulóknak, akik magyar nyelven kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat.

A kampány időszakára magyar és szerb nyelven négy és félezer szórólap készült, amelyeket az intézmények dolgozói, illetve a Tanács munkatársai az óvodásoknak, illetve szüleiknek személyesen osztottak ki. A szórólapok közül az egyik fajta azoknak a szülőknek szólt, akiknek a gyermeke a 2016–2017-es tanév kezdetén iskola-előkészítő tagozatra csoportba jár majd, míg a másik típusú szórólap célközönsége a leendő általános iskolás gyermekek szülei voltak, és az anyanyelven való oktatás előnyeire hívta fel a figyelmet.

Az előző évekhez hasonlóan nagy örömet szerzett gyermeknek és szülőnek egyaránt a tanács úgynevezett beiskolázási tanszercsomagja, amelyet tavaly 75 iskola 1573, az idén pedig 1521 elsős kisdiákja vehetett át. Amíg a 2015. évi tanszercsomag írószerekkel ellátott tolltartót, füzeteket, képzőművészeti kellékeket, ütőhangszert és testnevelési taneszközöket tartalmazott, addig az idei mind küllemében, mind pedig tartalmában jelentős változáson esett át: a tanszerek műanyag zacskó helyett egy attraktív karton dobozba kerültek, amely nagyban megkönnyítette a csomagok szállítását és tárolását, tartalmuk pedig egy gazdagon felszerelt tolltartó, betűkirakó, metallofon, vonalzókészlet, vízfesték, olló, gyurma, kollázspapír, zsírkréta, ragasztó, tempera, ecsetek, rajzblokk, filctoll, abakusz, füzetek, tornazsák és ugrókötél volt. A csomagok beszerzését, valamint a program megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta az előző évben 5.037.366,75, az idén pedig 5.686.209,40 dinárral.

A beiskolázási tanszercsomagokat mindkét évben a Tanácsnak, állandó bizottságainak és konzultatív testületeinek a tagjai osztották ki ünnepélyes keretek között.

Az intézmények oktatóitól, vezetőitől kapott visszajelzések alapján elmondható, hogy a tanszercsomagokat nagy örömmel fogadta minden kisdiák, emellett igen nagy anyagi tehertől mentesültek a gyermekek szülei is. A csomagosztás folyamatát Vajdaság-szerte igen részletes, intézményekre vonatkozó adatfelmérés és logisztikai szervezés előzte meg.

Iskolabuszprogram

Az iskolabuszprogram Szabadkán kezdődött el az 2010–2011-es tanévben, hogy azután évről évre tovább-bővüljön, és ezáltal egyre több diák jusson el a legközelebbi magyar tannyelven is oktató közoktatási intézménybe. Az iskolabuszok finanszírozása anyaországi támogatás révén valósul meg. A 2013–2014-es tanév második félévéig közvetlenül a Tanács fizette az iskolabuszokat/taxikat, azonban a bonyolult közbeszerzési eljárás miatt a 2013–2014-es tanév második félévétől kezdődően finanszírozásuk különböző diáksegélyező egyesületeken és civil szervezetek közvetítésével történik. A diáksegélyező egyesületek, illetve civil szervezetek célpályázat útján közvetlenül magyarországi forrásból kapják meg a szükséges pénzeszközöket a Tanács közvetítésével. A Tanács felvette a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal is, melyek igen nagy szerepet vállalnak az iskolabuszprogram sikeres lebonyolításában.

A 2015–2016-os tanévben a következő szervezetek és intézmények közreműködésével működtek az iskolabuszok, illetve taxik: Szabadka Város Önkormányzata, Topolya Község Önkormányzata, Nagykikinda Község Önkormányzata, Törökbecse Község Önkormányzata, a szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület, a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület, a doroszlói Kuckó Gyermeksarok, az újvidéki Módszertani Központ és a nemesmiliticsi Németh László Magyar Művelődési Egyesület.

A Szabadka Város Önkormányzata által működtetett sándori, kisbajmoki, nagyradanováci és hajdújárási autóbuszok összesen 102 gyermeket szállítottak a 2015–2016-os tanévben. Az autóbuszokon szakképzett buszkísérő felügyelt a kisdiákokra. A szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület által Topolya község területén működtetett iskolabusz 48 diák utaztatását tette lehetővé a Gunaras környékbeli kisebb falvakból a gunarasi Dózsa György Általános Iskolába. Újvidék város területén pedig a következő útvonalon szervezte a szállítást a diáksegélyező egyesület: Kátyról Piroson át az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolába (Kátyról 1 gyermek, míg Pirosról 4 gyermek utazott a 2015–2016-os iskolaévben). A Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület által működtetett iskolabuszok egyike a Beodra–Törökbecse útvonalon a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskolába 6 felsős diákot szállított, mivel Beodrán nincs magyar felsős tagozat. Felsős diákokról lévén szó, kísérőnevelőt itt nem alkalmaztak. A Nagybecskerek város területén működő iskolabusz 72 diák utaztatását végezte a 2015–2016-os iskolaévben a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolába. A Nagykikinda község területén működő iskolabusz 36 diák utaztatását bonyolította le a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskolába. A doroszlói Kuckó Gyermeksarok 4 taxi működését finanszírozta a 2015–2016-os tanévben, mellyel összesen 21 diák utazott. A Veprőd–Lipár–Verbász–Szivác–Kúla útvonalon 14 gyermek szállítását biztosította egy taxi és egy szülő saját gépjárművel. A szülő mint buszkísérő volt fizetve. Bilityi–Zombor útvonalon 3 diákot szállított egy taxi a zombori Testvériség–egység Általános Iskolába. A Szilágyi–Bácskertes útvonalon 2 gyermeket szállított egy taxi a bácskertesi József Attila Általános Iskolába. A Hódság–Gombos útvonalon pedig 2 gyermeket szállított egy taxi a gombosi József Attila Általános Iskolába. A 2015–2016-os tanévtől Verbászon magyar tannyelvű óvodai tagozat nyílt, ebből kifolyólag Ókér és Kiskér településekről a verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézménybe 12 gyermeket szállított az iskolabusz. Az Újvidéki Módszertani Központ 1 taxi működését finanszírozta a 2015–2016-os tanévben, amely Maradék–Beska–Újvidék útvonalon 10 diákot szállított az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolába. A nemesmiliticsi Németh László Magyar Művelődési Egyesület 1 taxi működését finanszírozta, mely Csonoplyáról a nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Iskolába egy 6. és egy 7. osztályos gyermeket szállított.

A 2016–2017-es iskolaévben is folytatódik a Magyar Nemzeti Tanács iskolabuszprogramja 11 község területén – több közvetítő szervezet bevonásával – csaknem 300 gyermek részvételével, akik az iskolabuszprogram nélkül nem, vagy csak komoly nehézségek és lemondások árán járhatnának magyar tannyelvű óvodába, illetve általános iskolába.

Szabadka város területén a 2016–2017-es iskolaévben továbbra is négy iskolabusz működik. A sándori, kisbajmoki, nagyradanováci és hajdújárási autóbuszok összesen 92 gyermeket szállítanak magyar tannyelven oktató intézménybe. Topolya község területén a Gunaras környékbeli falvakból 48 diákot szállít iskolabusz a gunarasi Dózsa György Általános Iskolába. Kúla községben Veprődről, Verbászról és Szivácról 20 diák szállítása van megszervezve a kúlai magyar tannyelven is oktató Petőfi Brigád Általános Iskolába.

Beodráról Törökbecsére 7 felsős diáknak biztosított a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskolába való eljutás. Nagybecskereken a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület szervezésében 39 gyermek utazik iskolabusszal a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolába. Nagykikindán szintén működik a 2016–2017-es tanévben is az iskolabusz, amely 35 gyermeket szállít a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskolába.

Zombor város területén Gradináról 3 alsós gyermek szállítása történik a zombori Testvériség–egység Általános Iskolába, míg Csonoplyáról a nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Iskolába szintén 3 diák utazik. Újvidék város területén Kiszácsról és Pirosról összesen 6 diák, míg Maradékról Beskán keresztül 8 diák utazása van biztosítva az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolába. A verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézménybe 12 óvodás utazik Ókérről és Kiskérről. A 2016–2017-es tanévben ismét bővült az iskolabuszprogram, mivel a szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesületen keresztül támogatjuk egy pancsovai kisdiák eljutását a hertelendyfalvi Testvériség–egység Általános Iskolába.

Napközis programok fejlesztése, magyar bölcsődei csoportok

A 2015–2016-os és a 2016–2017-es tanévben is működnek Újvidék Város területén magyar tannyelvű napközik. A Városhoz tartozó oktatási intézmények, melyekben magyar napközis csoport működik a következők: az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola: 1–4. osztályos diákok részére; az újvidéki József Attila Általános Iskola: 3–4. osztályos tanulók részére; az újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola: 1–4. osztályos tanulók részére; a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola: 1–4. osztályos tanulók részére.

A Tanácsnak a közoktatás terén elért egyik szép sikere, hogy a 2015–2016-os tanévben a Tanács által támogatott napközik listája bővült. Az Inđija községbeli Maradékon a Tanács közreműködésével 37 év szünet után sikerült elérni egy összevont magyar tannyelvű tagozat megnyitását, ezáltal biztosítva az 500 magyar lakossal rendelkező település magyar nyelvű oktatását. Ennek köszönve a maradéki Branko Radičević Általános Iskolában is működik magyar nyelven napközi, a 2015–2016-os tanévben 5 kisdiák, míg a 2016–2017-es iskolaévben 6 diák közreműködésével.

A 2016-os év egyik legnagyobb sikerének tekinthető, hogy a Szécsány községbeli Madárfióka Iskoláskor Előtti Intézmény nezsényi kihelyezett tagozatán elindult egy óvodai csoport, amelyben magyar nyelven is folynak foglalkozások egy magyar és egy szerb ajkú óvónő vezetésével. A 13 gyermek közül 3 magyar anyanyelvű.

2015 a külhoni magyar szakképzés éve

Elkészült a vajdasági magyar szakképzés 2015 és 2020 közötti fejlesztési koncepciója és cselekvési terve, amelynek és a Nemzetpolitikai Államtitkárság hathatós támogatásának köszönhetően a 2015–2016-os tanévben egy tucatnyi korszerű, a szakképzést megújító tanműhely jött létre a magyar oktatás szempontjából legjelentősebb szakiskoláinkban (Adán, Magyarkanizsán, Szabadkán és Topolyán).

A szakképzés korszerűsítése vajdasági magyar szempontból egy olyan szakképzési rendszer kialakítását segíti, amely képes az ország gazdasági dinamizálásával összhangban olyan mennyiségben és minőségben szakképzett fiatalok kibocsátására, akik munkavállalóként is, de a magángazdaságok és a vállalkozások működtetésében is megállják a helyüket. Végső cél, hogy 2020-ig a Vajdaságban legalább nyolc olyan korszerű, a szakképzés szolgálatába állítható tanműhelyekkel felszerelt iskolaközpont legyen, amelyben a régió magyar diákjai megfelelő szintű anyanyelvű oktatásban részesülhetnek mindenekelőtt a mezőgazdasági és állattenyésztési, valamint a vendéglátóipari és idegenforgalmi, a műszaki és a közgazdasági szakirányokon.

Ehhez társul majd hamarosan annak a középiskolai szakkollégiumi rendszernek a kialakítása, működésének, tananyagának a fejlesztése, valamint a nevelőtanárok továbbképzése is, amely egyrészt a szociálisan rászorulók segítését jelenti, másrészt viszont a szakmailag fejlődni vágyó középiskolásoknak olyan közösségi teret adhat, amelyben minőségi, szakmai munka folyik, amely további lehetőségeket biztosít a diákok számára nem csupán tantárgyalapú tudásuk, képességeik, látószögük bővítésében. A képzés feladata lesz a diákok pályaorientációja, az eddig kevéssé ismert, modern szakterületek vagy éppen a hiányszakmák felé terelése.

A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program keretében a Topolyai Mezőgazdasági Iskola tangazdaságában átadásra került 2015. december 16-án egy állategészségügyi tanműhely.

A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tangazdaságában átadásra került egy hidroponikus tanműhely a hozzá tartozó növényszaporító eszközökkel, valamint az almafákból álló bemutatóparcella a megműveléséhez szükséges ültetvénytraktorral és egy mulcsozógéppel. Az átadási ünnepségre 2016. június 14-én került sor.

A program keretében átadásra került az Adai Műszaki Iskolában a felújított elektrotechnikai, a gépészeti és fémmegmunkálási, valamint az építészeti és földméréstani tanműhely a vásárolt eszközökkel együtt. Az átadásra 2016. június 14-én került sor.

Valamennyinek a kialakítása, felújítása és berendezése, illetve korszerűsítése Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásával valósult meg. Mindhárom átadási ünnepséget jelenlétével megtisztelte Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikai Államtitkárság államtitkára is. A szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolában még nem került sor a hivatalos átadásra, viszont az eszközbeszerzés már megtörtént.