Anyanyelvünkön bizonyíthatunk legkönnyebben | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Anyanyelvünkön bizonyíthatunk legkönnyebben

Folytatódik az MNT évtizedes együttműködése az illetékes szervekkel a magyar nyelvű pedagógusalkalmassági tesztek kapcsán

Továbbra is magyar nyelven zajlik majd a magyar ajkú pedagógusjelölteknek, vagyis óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, és az oktatásban dolgozó más szakembereknek az alkalmassági vizsgálata – erről írt alá tegnap szerződést a tartományi kormány szalonjában mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke dr. Nenad Ivanišević tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárral és Snežana Sedlarral, a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat tartományi kirendeltségének igazgatójával. A három intézmény hosszú együttműködése folytatásának számít voltaképpen a tegnapi megállapodás, melynek kapcsán a sajtónak adott nyilatkozatában az MNT vezetője elmondta, bár formális lépésnek tűnhet  ennek a szerződésnek az aláírása, mégsem az, hiszen meglehetősen fontos kérdésről beszélünk, arról, hogy anyanyelvükön tehetik le a pszichológiai-szociológiai alkalmassági tesztet a munkába álló pedagógusok. Hajnal elmondta, mint ismeretes, három teszten is túl kell jutniuk az oktatási rendszerbe kapcsolódó foglalkoztatottaknak, így intelligenciatesztet, írásbeli kérdőívet, élő beszélgetést is sikerrel kell venniük, s kétségkívül nagy segítséget jelent mindenki számára az, ha mindezt az anyanyelvén teheti meg. A tehetségnek, a gondolatoknak a kifejezése így sokkal egyszerűbb, és megfelelőbb a teszt eredménye is – hangsúlyozta. A nemzeti tanács elnöke közölte, a három intézmény együttműködésének köszönhetően voltaképpen már tíz éve megvalósul több komponense a kisebbségi jogérvényesítésnek is, a nyelvhasználat jogának gyakorlása mellett ugyanis ezáltal a részarányos foglalkoztatásnak, a munkavállaláshoz való jognak az érvényesítését is segítik. Otthon kell éreznie magát a tanárjelöltnek akkor, amikor egy efféle fontos alkalmassági felmérésen vesz részt, amikor arról döntenek, mennyire fog hozzájárulni a jövő generációinak a felneveléséhez, képzéséhez, s ez a legfontosabb eleme a szerződésnek – értékelte Hajnal.

Dr. Nenad Ivanišević: Természetes dolog, hogy valaki anyanyelvén tanulhasson, hogy ugyanezen a nyelven taníthasson és kapjon alkalmassági bizonyítványt e nemes munkafeladat végzéséhez (Fotó: Dávid Csilla)

Az évek során – tette hozzá Hajnal Jenő – egyre erőteljesebb szerepet kapott az inkluzív oktatásnak, a gyógypedagógiának a jelenléte, egy adott pedagógusnak tehát a gyerekekről a tehetségüket, hátrányaikat egyaránt figyelembe véve kell gondoskodnia, s annak felmérése, hogy ezt valaki milyen sikerrel teheti a jövőben, igenis fontos, hogy anyanyelven menjen végbe.

VÁLTOZÓ IDŐK, VÁLTOZÓ TESZTEK

Hajnal elmondta, az elmúlt tíz év sikertörténetnek számít ebből a szempontból, kötelező tesztről van ugyanis szó, amit egyetlen leendő pedagógus sem kerülhet el. Az egyetem kétségkívül felkészíti a jövőre a leendő óvónőket, tanítókat és tanárokat, de maga a teszt is jelzi, hogy nem akármilyen munkáról, hanem hivatásról lesz szó, melynek egyik fő feladata a gyerekekben rejlő egyéni tehetségeknek a kibontakoztatása. Természetesen az idő múlásával maguk a tesztek is változnak, alakulnak, s éppen ezért fontos az, hogy az említett intézmények együttműködése révén nem csupán magyarra fordítják a szerb nyelvű kérdéseket, hanem a magyar nyelvnek, szellemiségnek, kultúrának megfelelővé teszik a kérdéseket és a beszélgetést is. Az alkalmasság vizsgálata ezért is fontos – értékelte Hajnal, nem az előző évi kérdések bemagolásáról, hanem valódi felmérésről szól a történet.

Mgr. Hajnal Jenő, Snežana Sedlar és dr. Nenad Ivanišević (Fotó: Dávid Csilla)

HÁNYAT TARTHATUNK ITTHON?

Vajdaságra csakis úgy tekinthetünk, mint sokszínű fonalakból szőtt tarka szőnyegre, melynek elemeit, színkavalkádját a kisebbségi közösségek és a többségi nemzet adja – értékelte Ivanišević, majd hozzátette, természetesnek tartja, hogy valaki anyanyelvén tanulhasson, s azt is, hogy ugyanezen a nyelven taníthasson és kapjon alkalmassági bizonyítványt ennek a nemes munkafeladatnak a végzése érdekében. A titkár közölte, ő maga szeretne egy olyan kimutatást látni néhány év múlva, amiből betekintést nyerhetnénk, hányan maradtak itthon azok közül, akik anyanyelvükön tanultak, mert ő maga örömnek, sikernek tart minden olyan eredményt, ami az itthon maradásra, a kivándorlástól való elállásra ösztönzi a fiatalokat. Ehhez a sikerhez szükség van az anyanyelv használatának szavatolására is – húzta alá Ivanišević. Valamennyien egyformán járulunk hozzá saját nemzeti közösségünk fejlesztéséhez és az ország fejlődéséhez is – jegyezte meg, s mindannyiunknak ugyanolyan jogunk van a szebb életkörülmények megteremtésére.

PÉLDAÉRTÉKŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Elégedetten nyilatkozott az elmúlt években elért eredményekről a foglalkoztatási szolgálat vezetője is. Kiváló együttműködést valósítottak meg a Magyar Nemzeti Tanáccsal, s úgy fogalmazott, szeretné, ha a többi nemzeti tanács is követné a magyar példát, s csatlakozna hasonló kezdeményezésekhez. Ennek érdekében a foglalkoztatási szolgálat lépéseket tesz a jövőben, de számít a többi tanács nagyobb szerepvállalására is – jelentette ki Sedlar.

Szerző: v-ár

Forrás: Magyar Szó, 2022. június 2.