Bővülnek a középiskolásoknak szóló órák | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Bővülnek a középiskolásoknak szóló órák

A járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolák bezárták kapuikat, helyettük az oktatás helyét az otthonok vették át. Egy ilyen kihívásokkal teli időszakban, új helyzetben kellett megszervezni a tanítást távoktatás formájában. A Magyar Nemzeti Tanács mindenkor fontosnak tartja, hogy a magyar anyanyelvű diákok is ugyanolyan feltételek mellett tanuljanak, mint a többség nyelvén tanulók, hangsúlyozta Jerasz Anikó, az MNT VB elnöke és De Negri Ibolya, az MNT VB tagja.

Már a rendkívüli állapot első pillanatától kezdve megfogalmazódott a Magyar Nemzet Tanács hivatalában, hogy cselekedni kell.

– Mielőtt a magyar nyelvű távoktatás jelenlegi helyzetéről beszélnénk, mindenekelőtt szeretnénk megköszönni azt az odaadást, az azonnali reagálást, melyet az általános és a középiskolák igazgatóinál tapasztaltunk, akik az általuk vezetett intézmény tantermeit és felszereléseit a rendelkezésünkre bocsájtják. A Magyar Nemzeti Tanács nevében szeretnénk megköszönni minden pedagógusnak, hogy felvállalják a szereplést a televízióban. Mindannyiunk közös célja az, hogy gyermekeink ebben a helyzetben is fejlődjenek, tanuljanak. A kialakult helyzet mindenkinek új. Alkalmazkodni próbálunk mindannyian, hiszen közös a célunk – emelte ki Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, és De Negri Ibolya, akiket a távoktatás jelenlegi helyzetéről kérdeztünk.

Milyen újdonságok történtek az elmúlt napokban az általános iskolai távoktatással kapcsolatban?

– A Magyar Nemzeti Tanács honlapján létrehoztunk egy platformot Távoktatás magyar nyelven címmel, segítve így a pedagógusok munkáját, azt, hogy bármikor hozzájussanak olyan digitális oktatási anyaghoz, ami szükséges számukra. A vajdasági magyar tannyelven oktató pedagógusok részére felkerültek azok a honlapcímek, amelyeket a magyarországi Oktatási Hivatal ingyenesen elérhetővé tett. A diákok számára ugyanitt számos elektronikus és hangoskönyv, valamint videó került feltöltésre. Ezen az oldalon megtalálható a sugárzás órarendje is. Az általános iskolás tanulók 8.00 és 17.30 óra között követhetik a televíziós órákat. Az elkészült órák közzétételre kerültek az MNT honlapján is, valamint ugyanitt lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ezen a helyen a pedagógusok által használt prezentációk, valamint segédanyagok is elérhetőek legyenek. Március 23-ától a Vajdasági Televízió kettes csatornája is közvetít magyar nyelvű órákat, átvéve a Pannon RTV által készítetteket. Ezen a csatornán heti négy napon át, napi rendszerességgel négy órát sugároznak – tudtuk meg De Negri Ibolyától.

A középiskolák tekintetében kicsit másképp zajlik a távoktatás.

– Miután az általános iskolák részére március 18-án elindult a távoktatás, azon dolgoztunk, hogy ugyanezt a középiskolákra is beindítsuk. Néhány nappal később, március 23-án délután már elérhetővé váltak az első órák a Magyar Nemzeti Tanács honlapján, illetve a Pannon RTV erre a célra kialakított YouTube-csatornáján. A középiskolák vonatkozásában azt a tantervet vettük alapul, amely a gimnázium általános szakirányán van érvényben. A középiskolások napi egy magyar- és napi egy matematikaórát tudnak követni. A középiskolák tekintetében elmondható, hogy mind a két tantárgyból elkészültek operatív tervek a tanév végéig. Az első hét felvételeiben a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium, a szabadkai Vegyészeti–Technológiai Középiskola, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, a zentai Egészségügyi Középiskola és a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanárai kapcsolódtak be. A következő héten már új intézmények pedagógusai is bekapcsolódtak a középiskolai távoktatásba: az adai Műszaki Iskola, a Zentai Gimnázium, a csókai Vegyészeti és Élelmiszeripari Középiskola, a magyarkanizsai Beszédes József Műszaki és Mezőgazdasági Iskolaközpont, a Szabadkai Zeneiskola, a szabadkai Egészségügyi Középiskola, a szabadkai Vegyészeti-Technológiai Középiskola, a szabadkai Politechnikai Iskola, a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, illetve a topolyai Mezőgazdasági Iskola pedagógusai is tartottak órákat. A következő hetektől már újabb iskolák kapcsolódnak be a középiskolai távoktatásba: a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola, valamint az óbecsei középiskolák is.

Mind az általános, mind a középiskolai tanárok által felhasznált prezentációk elérhetőek az Oktatási Portálon (oktatas.mnt.org.rs), melyeket a pedagógusok szintén fel tudnak használni a távoktatás során.

Azt látjuk, hogy a tanárok ugyan megfeszített tempóban haladnak, hiszen egy 45 perces órát kell 18–20 percbe bezsúfolniuk, nagyon színvonalas órák készülnek el. A tanárok többsége prezentációkon keresztül próbál feldolgozni egy-egy tananyagot, melyet kiegészít egy video-felvétellel is (pl. a verseket színészek feldolgozásaiban mutatják be). Minden elismerésünk a tanároké, hiszen van olyan pedagógus, aki az egész heti felvételét másfél óra alatt mutatja be a kamera előtt szünet nélkül. A meglévő feladatai mellett ezekre külön készül, és kiváló órákat készít el. Azt viszont továbbra is ki kell emelni, hogy a televíziós órák csak kiegészítők, hiszen a pedagógusok foglalkoznak a saját tanulóikkal, melyhez a televíziós felvételek csak alapot nyújtanak – nyilatkozta lapunknak Jerasz Anikó.

Az általános iskolásoknak szóló órák esetében milyen szempontok alapján választják ki a tanítókat?

– Az általános iskolásoknak szóló órák szervezése számomra is új feladat, kihívás, de egyben nagy élmény is, hiszen nap mint nap tanári elhivatottsággal, tenni akarással, a közös ügy szolgálatával találkozom a számos felkérés, egyeztetés, megbeszélés alkalmával. Nyolcvanöt órát kell elkészíteni hetente, órarend, tanmenet szerint, így 15–20 pedagógus vesz részt hetente a munkában, ahhoz, hogy sugárzásra kerüljön a magyar, matematika, környezetismeret, természet és társadalom tantárgy alsóban, illetve a magyar nyelv, matematika és az az 5 tantárgy, amelyből kisérettségit tesznek felsőben: biológia, földrajz, történelem, fizika és kémia. Az előadók között vannak fiatal, kezdő tanárok de több évtizedes munkaévvel rendelkezők is, azok, akik rendszeresen alkalmazzák a digitális eszközöket, de azok is, akik még mindig a klasszikus bemutató órákat kedvelik, azok, akik eddig csak osztályban adtak elő, akiktől eddig távol állt a reflektorfény. Mégis mindannyian a feladatot felvállalták és a tőlük telhető legjobbat nyújtják. Sok izgalom, készülődés, számítógép előtt eltöltött idő van a mögött a 20 perc mögött, ami a tv-készüléken, az online felületen látható. Elmondhatom, hogy az általános iskolások részére az órarend elkészült a húsvéti szünetig, eddig 14 általános iskola kapcsolódott be az órák elkészítésébe, Szabadkától Torontálvásárhelyig, Magyarcsernyétől Doroszlóig, számos tömb és szórványtelepülés intézményei, tanárai. Lehetőséget szeretnénk adni minden oktatási intézmény tanítójának, tanárának arra, hogy előadást tartson, ha úgy érzi, hogy a közös ügyet szeretné szolgálni. Biztató az a tény, hogy már vannak önkéntes jelentkezők, akik elhivatottak a szakmájuk és közösségük iránt, és jelezték felénk, hogy szívesen tartanak órákat, számíthatunk rájuk. Ez mindenképp megerősít bennünket abban, hogy tettre kész pedagógusaink vannak, akik a magyar nyelvű oktatást szívügyüknek tekintik – mondta De Negri Ibolya.

Milyen visszajelzéseket kapnak a szülőktől és a tanároktól a televíziós távoktatással kapcsolatban?

– Vajdaságban körülbelül 11 000 általános iskolás és 5000 középiskolás tanul magyar nyelven. Ezek az oktatási műsorok vajdasági magyar diákoknak szólnak. Nem várható el, hogy Vajdaság összes diákjának napra pontosan megfeleljen ugyanaz a tananyag, hiszen minden osztályközösségnek sajátosságai vannak, számos tényező által, így a tanulás üteme is más, változó a diákok száma osztályon belül, a szociokulturális háttér, iskolai felszereltség, tankönyvhasználat, hiszen 4-5 tankönyvkiadótól, azok tankönyveiből tanulnak. Ennek ellenére sikerült olyan előadásokat készíteni, amelyek mindenkinek hasznosak. Nagyon sok a pozitív visszajelzés a szülőktől, hiszen ők most aktívabban részesei az oktatásnak. Sok a dicséret és a köszönet részükről. A távoktatásnak köszönhetően az előadók, tanítók, tanárok között, a vajdasági magyar pedagógusok között kialakult egy hálózat, amit eddig csak megfogalmaztunk, most pedig életszerűen megéljük. A távoktatásban még csak három hét van mögöttünk, és talán még több előttünk, de azt hiszem, hogy egy ilyen hazaszerető, vajdasági pedagóguscsapattal így együtt legyőzhetünk minden nehézséget – szögezte le De Negri Ibolya.

A középiskolások esetében bővülni fog-e a televízióban sugárzott tantárgyak sora? Lesznek-e órák a szaktárgyakból?

– A középiskolás tanulók számára a magyar nyelv és irodalom és a matematika tantárgy órái készültek el. A két tantárgyból minden héten órarend szerint 5-5 óra válik megtekinthetővé és elérhetővé. A húsvéti ünnepek után tervezünk új tantárgyakat is beépíteni, melyeknek operatív tervei most készülnek. Úgy véljük, felkészültek leszünk az angol és a német nyelvi órák beindításában, de hamarosan számítani lehet a szerb, mint nem anyanyelv órák felvételeire is. Gondolkodunk azon, hogy olyan tantárgyakat kapcsoljunk be, amelyek később akár a felvételi vizsgán is szerepelnek. Ilyenek a biológia, kémia, az általános műveltség (történelem, zeneművészet és képzőművészet ötvözete), de a fizika is megfordult a fejünkben. Először az operatív terveknek kell elkészülniük, majd aztán felállítani a pedagóguscsoportot, akik ezeket majd előadják. Most ezen dolgozunk.

Szaktantárgyak vonatkozásában az állami televízió már készíti az órákat mindkét nyelven azok számára, akik duális oktatásban vesznek részt. Ezeket már az RTS Planeta oldalán lehet megtekinteni, visszanézni (https://rtsplaneta.rs). Ezen felvételek elkészítésében a vajdasági iskolák is bekapcsolódtak, ilyen például a szabadkai Vegyészeti–Technológiai Középiskola és a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola is, amelyek a tanintézményben és a duális oktatásba bekapcsolt gyárakban is vettek fel órákat – tudtuk meg Jerasz Anikótól.

Milyen újdonságokra lehet számítani a televíziós távoktatással kapcsolatban?

– Március 26-án a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság módosította a vajdasági általános és középiskolák 2019/2020-as iskolanaptárát, amely szerint a tavaszi szünet elmarad. A magyar anyanyelvű diákok számára, akik a Gergely-naptár szerint ünneplik a húsvétot, nagypénteken és húsvéthétfőn az alkalomhoz és az ünnephez kapcsolódó oktató-nevelő programot követhetnek. Az általános iskolások részére hitoktatásról, a néphagyomány és a népi szokásokról szóló előadások lesznek vetítve. Ezek felvételei is már a héten készülnek. A húsvéti időszak után munkaszombatokra, és újabb tantárgyak tananyagainak sugárzására kerül sor. Ekkor indulnak el a zeneművészet, a képzőművészet, a szerb mint nem anyanyelv órák az általános iskolák részére. A középiskolai tananyag pedig a húsvét utáni szombatoktól fogva kiegészül angol nyelv, német nyelv és szerb mint nem anyanyelv órákkal. Ezek az órák el fognak készülni minden középiskolai korosztály számára – hangsúlyozta az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke.

A Magyar Nemzeti Tanács milyen feladatokat lát el még a televíziós tanórák megszervezése mellett a távoktatás területén?

– Az első pillanattól fogva folyamatos, napi kapcsolatot tartunk az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériummal, illetve az oktatási államtitkár asszonnyal, Vicsek Annamáriával, és a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársággal, Nyilas Mihály titkár úrral, valamint az iskolaigazgatóságokkal is. A minisztérium és az iskolaigazgatóságok értesítéseit a tartományi titkárság szakemberei fordítják le, melyeket az MNT önt végleges formába. Minden végleges dokumentum megtalálható a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján (www.mnt.org.rs), valamint az Oktatási Portálon (oktatas.mnt.org.rs) is. A minisztérium minden kisebbségi nyelven elkészített egy oldalt (https://rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php), mely az adott kisebbség nyelvén jelenik meg. A magyar nyelvű platform kidolgozásában az MNT segített, így már ott is megtalálható minden információ, ami a magyar nyelvű távoktatásra vonatkozik. Ezek mellett hetente beszámolót adunk a minisztériumnak azokról az elkészült és bemutatott órákról is, amelyeket az általános és a középiskolások követni tudtak – emelte ki Jerasz Anikó.

Forrás: Magyar Szó, 2020. április 4.