Folytonosság és friss lendület | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Folytonosság és friss lendület

A megkezdett munka folytatását és új eredmények megvalósítását tűzték ki célul az MNT új vezető tisztségviselői

Második rendes ülésén a Magyar Nemzeti Tanács mgr. Hajnal Jenő elnök javaslata nyomán Erdődi Edvina okleveles jogász, napilapunk munkatársának személyében megválasztotta a tanács alelnökét, továbbá Jerasz Anikó tanár személyében a Végrehajtó Bizottság elnökét, valamint a Végrehajtó Bizottság tagjait. Ezzel kiteljesedett az MNT csúcsvezetése. A Végrehajtó Bizottság tagjai: Paskó Csaba atya, a kelebiai templom plébánosa, De Negri Ibolya tanár, Losoncz Dávid ügyvéd és Ternovácz István újságíró.

Jerasz Anikó már az MNT előző összetételében is a Végrehajtó Bizottság elnökének tisztségét töltötte be, Paskó Csaba pedig tagként vett részt a bizottság munkájában. Az első nyilatkozatok szerint az újonnan megválasztott tisztségviselők azonnal megkezdik a munkát, elmondásuk szerint nem engedhetik meg maguknak a feladatok elvégzésének elodázását.

A Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi összetétele november 30-án alakult meg. Azonnal az alakulóülést követően az első rendes ülésen 29 tag előterjesztése nyomán mgr. Hajnal Jenőt megválasztották elnöknek. Ez Hajnal Jenő második elnöki mandátuma. A nemzeti tanácsi választásokat november 4-én tartották meg. Ez volt a harmadik alkalom, hogy a 2009-ben elfogadott nemzeti tanácsi törvény mentén közvetlen nemzeti tanácsi választásokon vehetett részt a magyar közösség. A 35 tagú testületben a Magyar Összefogás választási jelöltlista 30 mandátumot szerzett, a Magyar Mozgalom–Zsoldos Ferenc jelöltlista pedig öt mandátumot.

Lapunk a napokban megválasztott hat tisztségviselőt kérdezte terveiről. Azt mindannyian fontosnak tartották eláhúzni, hogy hatalmas megtiszteltetésként élik meg az irányukba tanúsított bizalmat.

ERDŐDI EDVINA

„Az, hogy személyemben fiatal alelnököt kapott a Magyar Nemzeti Tanács, hatalmas megtiszteltetés. Ez egy óriási visszajelzés az eddigi munkám iránt. Nagyszerű érzés olyan közösséghez tartozni, ahol a vezetők tudatosan támogatják a fiatalokat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak munkájukban. Úgy gondolom, hogy most a legfontosabb feladatom a fiatalok élethelyzetének, lehetőségeinek előmozdítása. Eddigi közéleti szerepvállalásom során is erre fektettem a legnagyobb hangsúlyt. Szeretném, ha a fiatalok felismernék azokat a lehetőségeket, amelyekkel szülőföldünk rendelkezik. Leginkább az itthoni továbbtanulásra gondolok, a jól működő ösztöndíjrendszerre és a kollégiumi elszállásolásra. Arra, hogy az itthoni oktatási rendszernek köszönhetően igenis versenyképes tudással kerülhetnek ki a fiatalok a munkaerőpiacra, és arra, hogy közösségünknek nagy szüksége van minden magyar emberre. Civil szervezeti múlttal is rendelkezem, és az elmúlt évek során számos ismeretséget köszönhetek ennek a szenvedélyemnek. Ezért bátorítok arra minden fiatalt, hogy ne féljen kilépni a komfortzónájából, és legyen tevőleges része közösségünknek. Hogy érezzék át, milyen óriási a társadalmi szervezetek ereje a közösségi életben, és milyen jó tartozni valahová. Emiatt talán arra is vállalkozom, hogy személyemen keresztül a fiatalok közelebb érezzék magukhoz az MNT munkáját. Néha –  főleg az esetükben –  talán szükségesebb egy közvetlenebb hangnem, egy kötetlenebb beszélgetés, hogy megértsék, az MNT milyen erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megfelelő legyen a vajdasági magyar közösség élethelyzete. Kiváló csapatnak lehetek a tagja, hiszen nagyon jó, hozzáértő és tapasztalt emberekkel dolgozhatom együtt. A tanács tagjai elhivatott emberek, akik az akadályok ellenére is megvalósítják majd terveiket, akik két lábbal a földön tudnak maradni és nem veszítik el a kapcsolatot a realitással. A megtiszteltetés az enyém, és hiszem, hogy közös munkával minden elképzelés megvalósul majd” – nyilatkozta Erdődi Edvina.

JERASZ ANIKÓ

„Az új összetételű MNT Végrehajtó Bizottságának elnöki tisztségét betölteni – immár a második mandátumban – kivételes megtiszteltetést jelent számomra, mely mögött ott érzem annak a közösségnek a bátorító támogatását, amelyért eddigi ténykedésem során is igyekeztem mindent megtenni. Nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik jelöltek erre a tisztségre. Küldetésként élem meg, melynek elkötelezettséggel, alázattal, tudásom és eddigi tapasztalataim birtokában szeretnék eleget tenni, természetesen munkatársaimmal közösen. Az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a nyelvhasználat kérdései hatékony, a közösség érdekeit szem előtt tartó, összehangolt, gyors döntéshozatalt, megvalósítást és csapatmunkát igényelnek. Hivatalunkban jelenleg is rengeteg beérkezett kérelem vár elbírálásra, megoldásra. Nagyon sok közülük a magyar nyelvű utcanevek véleményezésére irányul, melyekről az anyanyelv szellemében kívánunk határozni, ugyanakkor a kultúra és a tájékoztatás terén is vannak elbírálandó kérelmek. Az önkormányzatok prioritásait, amint megalakulnak az MNT bizottságai, ezek véleményét szem előtt tartva, minden egyes kérvényt külön mérlegelve igyekszünk mindenkor a legjobb döntést meghozni, a legjobb megoldást fellelni. A tevékenységünk által felölelt minden területen megannyi teendő vár ránk – ám talán a legtöbb mégis az oktatás vonatkozásában, hiszen minden önkormányzatban új óvodai és általános iskolai hálózat jön létre, és hamarosan kialakításra kerül majd a teljes Vajdaságot felölelő középiskolai hálózat is. Ennek csak egyik szegmense a hálózatok részünkről történő véleményezése. E folyamatot a helyi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések, terepi megkeresések előzik meg, hiszen az MNT az anyanyelven történő óvodai, általános- és középiskolai hálózat megőrzését és fejlesztését tartja egyik legfontosabb célkitűzésének. A szülőföldön való továbbtanulást támogató felsőoktatási körút már kezdetét vette, ezen túlmenően számos olyan rangos eseménynek leszünk szervezői, mint amilyen például a Szakma Sztár Fesztivál, de folytatjuk az óvodafejlesztési programot, a pedagógusok továbbképzését és fiataljaink természetesen számíthatnak az ösztöndíjprogramokra is. Minden már megkezdett programot tovább viszünk, hiszen célunk, hogy minél többen anyanyelvükön folytathassák tanulmányaikat. A napi szintű kapcsolattartás az önkormányzatok, intézmények, közösségek képviselői mellett természetesen felöleli a különböző tartományi titkárságok és köztársasági minisztériumokat is, hiszen céljaink megvalósításához a szoros együttműködés elengedhetetlen. Változatlanul a magyar közösség érdekei, a személyes kapcsolattartás, az együttműködés, az igények megismerése jelenti munkálkodásunk alappillérét, mely nem képzelhető el mélyreható együttműködés, terepi munka és a minden részletre kiterjedő egyeztetések, a helyi eseményeken, rendezvényeken való részvétel nélkül. Kisebbségi önkormányzatunknak a választásokon adott bizalom feljogosít és egyben kötelez is bennünket, hogy munkánkat alázattal és felelősséggel lássuk el az elkövetkező időszakban is.” – fogalmazott Jerasz Anikó.

DE NEGRI IBOLYA

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Végrehajtó Bizottság tagja lehetek. Mindazt a szakmai tudást, tapasztalatot, melyet az eddigi munkám során szereztem, a vajdasági magyar közösség fejlesztésére kívánom fordítani. Sokrétű, szerteágazó tevékenységet folytat az MNT, mindezt a kisebbségben élő magyarok szolgálatába állítva. Ehhez a munkához kívánok én is hozzájárulni, hogy minőségesebb életet tudjunk itt, a szülőföldön magyarként élni. A Magyar Összefogás arra törekszik, hogy a vajdasági magyarok itthon érezzék magukat, hogy megtalálják boldogulásukat, megélhetésüket. Erős, nemzeti, cselekvő érdekszervezetként igyekszünk mindent megtenni azért, hogy számos helységben, életterületen a magyar emberek mindennapjait megkönnyítsük. Mindazok a programok, melyek az elmúlt négy évben megvalósultak, jól működnek, a jövőben is folytatódnak, de természetesen új fejlesztések is helyet kapnak. Mind a négy területen – oktatás, kultúra, nyelvhasználat, tájékoztatás – nagy odafigyeléssel kívánunk dolgozni helyzetnek, igénynek megfelelően. Tekintettel arra, hogy 28 évig az oktatásban dolgoztam, ez a témakör áll hozzám a legközelebb. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó tevékenységet helyezem előtérbe, a közoktatás, felsőoktatás hálózatának szakmai fejlesztését, megerősítését, rövid és hosszú távú programok kialakítását. Az MNT a munkáját a Magyar Kormány jóvoltából tudja megvalósítani, de ugyanakkor a tartományi és köztársasági támogatásra is számítunk, nemcsak anyagi szempontból, hanem szakmai téren is, hiszen globálisan kell gondolkodnunk ahhoz, hogy lokálisan tudjunk cselekedni. Az elkövetkező négy évben jól átgondolt, kidolgozott programot kell megvalósítani, amely olyan feltételeket biztosít, amelyekkel a vajdasági magyar közösség, a jövő nemzedéke, a kisebbségi léte ellenére is, jó eséllyel tudja megállni helyét a Vajdaságban.” – fejtette ki De Negri Ibolya.

PASKÓ CSABA

„Nincsenek ötéves tervek, a kultúra tekintetében rövidtávú tervekben gondolkodunk, hiszen az a tapasztalatunk, hogy hiába fogalmaz meg az ember nagy terveket, a helyzet később mást diktál. Rövidtávú akciótervekben gondolkodunk, ezek megvalósítása már januárban kezdetét veszi. A kultúra az oktatás utáni talán második legfontosabb terület, amely érdemben segíti az identitásmegőrzést. Ez a terület eddig Elnök úr feladatköreihez tartozott. Hajnal elnök úr továbbra is prioritásként éli meg, hogy rálátása legyen a kultúra területére, másrészről engem szeretne maga mellett külön feladatokkal megbízni. Rövidtávú terveink között szerepel a művelődési házak és a kultúrotthonoknak a felújítása. Erre megvan a támogatási keretösszeg. Vajdaság minden szegletében meglévő kultúrházak felújítását, vagy már épülő – mint például Palicson – művelődési házak befejezését, belső építési munkálatainak a kivitelezését tervezzük. Az a cél, hogy vonzóvá tegyük az emberek számára a kultúrával való foglalkozást. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel szorosan együttműködve szeretnénk hozzájárulni az eddig is támogatott rendezvények megtartásához. Identitásmegőrzés szempontjából a kultúra az oktatás mellett továbbra is vezető szerepet fog betölteni. Erre a területre mindig voltak, vannak és lesznek megfelelő támogatási keretösszegek. Tevékenységem során mindig szorosan együttműködök majd a kultúrával megbízott testülettel. A tevékenységet már megkezdtem, a napokban például különböző iskolák ádventi koncertjeire vagyok hivatalos. Természetesen eleget teszek minden felkérésnek, részt veszek ezeken a rendezvényeken, felszólalok, azzal a céllal, hogy bátorítsam a közösséget. Fontosnak tartom kiemelni és hangsúlyozni a magyar nyelv, zene és kultúra, továbbá az irodalom megőrzésének, ápolásának a fontosságát. Én ebben tudom megerősíteni az ezzel a tevékenységgel foglalkozó intézményeket. Ahhoz, hogy itt évtizedek múlva is magyarul szóljanak egymáshoz az emberek, fontos ünnepeink és hagyományaink ápolása.” – osztotta meg lapunkkal terveit Paskó Csaba.

LOSONCZ DÁVID

„A meglévő jogszabályi alapokon egy megerősített, jól működő MNT-t építünk tovább. Ezen a helyen csak két témakört emelnék ki. Az első a nyelvmegtartás kérdése, ahol a prioritás nem változott: a magyar nyelv nem szorulhat a magánéletbe. Arra kell törekedni, hogy a közösségünk minél több helyzetben használni tudja anyanyelvét, különösen a nyilvános nyelvhasználat területén. Az MNT aktívan támogatja a magyar nyelv valós használatát, de azt is látnunk kell, hogy az anyanyelvhasználat nem csak intézményes megoldások függvénye, hiszen mi döntünk arról, hogy a családunkban magyar nyelven beszélünk-e, magyar tannyelvű iskolába íratjuk-e a gyermekeinket, egyáltalán kérjük-e azt, hogy a hivatal magyar nyelvű eljárást folytasson le. A második a magyar diákok versenyképességének a kérdése. Egyrészt azért kell dolgoznunk, hogy a magyar oktatási programok színvonalas képzést és piacképes tudást nyújtsanak. Viszont azt gondolom, hogy ugyanennyire fontos a szerb oktatási programokban való egyenrangú részvétel. Látjuk az Újvidéki Jogtudományi Kar ügyét. Álláspontom szerint a válaszunk erre a problémára sem lehet az, hogy felemelt kézzel, szinte elnézést kérve lemondjunk arról, hogy diákjaink erre a karra iratkozzanak és csak másodlagosan kell vizsgálni azt, hogy milyen alternatív módon tudjuk pótolni a jogászképzésben tapasztalható hiányosságokat, hiszen a célunk egyértelműen az, hogy az igazságügyben és a közigazgatásban minél több magyar jogász dolgozzon. Ebből a szempontból is kiemelt jelentőségűnek tartom az ösztöndíjprogramok, a szerb nyelvű felzárkóztatási programok és a magyar kollégiumi rendszer együttes, hatékony működését. A cél az, hogy a hátrányos vagy hátrányosnak mondott helyzetekből előnyt kovácsoljunk. Az is világos, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak folyamatosan együtt kell működnie a kormányzati, önkormányzati és oktatási intézményekben dolgozókkal, a gazdasági szereplőkkel, az egyesületeinkkel és mindenkivel, akinek a közös ügyünk fontos. Az MNT-nek úgy kell működnie, hogy a konfliktusok és kompromisszumok, a gazdasági észszerűsítés címszó alatt zajló folyamatok, a változó jog és a digitalizáció világában mindenkor szavatolni tudja a vajdasági magyarok jogérvényesítését.” – taglalta Losoncz Dávid.

TERNOVÁCZ ISTVÁN

„A Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság újdonsült tagjaként először át kell rendeznem az életemet ahhoz, hogy a szavazók bizalmának és a tisztséggel járó feladatoknak megfelelhessek. Most ez a folyamat zajlik. Úgy áll, hogy továbbra is fő állású újságíró maradok az Újvidéki Rádióban, ahol 31 éve dolgozom, az MNT-ben betöltött tisztségekkel járó feladatokat pedig többletmunkaként vállalom. A rádióban a jövőben csak hír- és híradószerkesztőként dolgozom, valamint a Portré és az Utak című műsort készítem. A szűk garat elkerülésének érdekében ideiglenesen a méhcsaládjaimtól is megszabadulok. Már találtam rájuk vásárlót, csak sikeresen átteleljenek, tavaszra eladom őket. Az MNT Végrehajtó Bizottságában közösen hozzuk meg a döntéseket a magyar oktatás, művelődés, tájékoztatás és nyelvhasználat jövőjét befolyásoló kérdésekben. Ebből következik, hogy mindezen témakörökben felkészültnek kell lennem. Tapasztalt munkatársaim vannak. Kezdő tisztségviselőként igyekszem lépést tartani velük és nem szeretnék csalódást okozni. Teszem a dolgom a közösség, a nemzetegyesítés és a szülőföldön maradás erősítése érdekében. A Magyar Összefogás tanácsnokaként és tisztségviselőjeként az Orbán Viktor miniszterelnök nevével fémjelzett nemzetpolitikai gépezet vajdasági alkatrészeként élem meg új munkakörömet. A sajtóról egyelőre csak annyit, hogy azt már most látom, hogy az MNT által alapított orgánumok finanszírozása jó ideje zökkenőmentes és a dolgok jelenlegi állása szerint ez így is marad. Emellett az MNT teszi a dolgát a helyi sajtótermékek támogatásának tekintetében is. Ez a jövőben sem lesz másként. Azok a sajtótermékek pedig, amelyek elszabadult mozsárágyú módjára lőnek mindenre, aminek köze van a nemzeti érdekvédelemhez, úgysincs szükségük az MNT segítségére, nekik megvannak a saját mentoraik.” – fogalmazott Ternovácz István.

Forrás: Magyar Szó, 2018. december 15–16. 1. 5.