A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi tájékoztatási pályázata kistérségi médiumok részére – jelentkezési határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

A Magyar Nemzeti Tanács 2019. évi tájékoztatási pályázata kistérségi médiumok részére – jelentkezési határidő lejárt

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. iratszám alatt) 31. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1) bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (elfogadva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 11. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) Végrehajtó Bizottsága 2019. március 19-én közzéteszi felhívását

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
2019. ÉVI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATÁRÓL
KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE

 1.  A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

 2. A pályázat tárgya a kistérségi média fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása.

 3. A pályázatra azon jogi személyek jelentkezhetnek, akik:
  magyar nyelvű nyomtatott/online sajtót készítenek,
  magyar nyelvű műsorokat is sugárzó rádiót működtetnek,
  magyar nyelvű műsorokat is sugárzó kábeltelevíziót működtetnek.

 4. A támogatást igényelhetik eszközbeszerzésre, valamint köztájékoztatási tartalmak gyártási költségeinek teljes vagy részbeni támogatására.

 5. A kiosztásra kerülő támogatás összege 900 000 (azaz kilencszázezer) dinár.

 6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 50 000–75 000 dinár.

 7. A pályázat formája nyílt, a pályázatokra odaítélt támogatás vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

 8. Benyújtási határidő: 2019. április 25., 14.00 óra.

 9. A pályázat megvalósulási paraméterei:
  - megvalósítási időszak: 2019. január 1. – december 15.
  elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2019. december 31-e.

 10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:
  - a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,
  - a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
  - elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták,
  - nem töltik ki a Magyar Nemzeti Tanács online tájékoztatási kérdőívét.

 11. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

 12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

 13. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

 14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:

                „PÁLYÁZAT KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE”

 15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján.  A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesíti pályázata elvetéséről.  Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

 16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Tájékoztatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján.  A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából.  A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

 17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.  A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

 18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

 19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

 20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján kerül meghirdetésre.