A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt, 2020. évi oktatási pályázata | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt, 2020. évi oktatási pályázata

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabályа (meghozva 2018. december 10-én аz M/H/7/2018. iratszám alatt) 31. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1) bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (meghozva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 11. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) Végrehajtó Bizottsága 2020. március 13-án közzéteszi felhívását

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRT, 2020. ÉVI OKTATÁSI PÁLYÁZATÁRÓL

 1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
 2. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:
 • a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények, valamint
 • azok az általános iskolák, amelyekben az oktatás többségében magyarul, illetve kizárólag magyar nyelven folyik.
 1. A támogatást igényelhetik:
 • eszközbeszerzésre,
 • programok szervezésére.
 1. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 700 000 (azaz kettőmillió-hétszázezer) dinár.
 2. Az intézményenként igényelhető támogatás összege: 30 000–100 000 dinár.
 3. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.
 4. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.
 5. A pályázat megvalósulási paraméterei:
 • megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.
 • elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.
 1. A pályázaton nem vehetnek részt azok az intézmények, amelyek:
 • a jelen pályázati felhívás 2., 3., 10., 11., 12. és 13. pontjának nem tesznek eleget,
 • a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
 • elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.
 1. Az intézmények egy pályázatot nyújthatnak be.
 2. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül lehet, kizárólag magyar nyelven. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.
 3. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).
 4. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:

PÁLYÁZAT KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

 1. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebezni.
 2. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Oktatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.
 3. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.
 4. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.
 5. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.
 6. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.