Minden ember fontos | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Minden ember fontos

Huzsvár László püspökre emlékeztek Újvidéken

A közelmúltban Szabadkán megalakult Huzsvár László Baráti Kör a jövőben események sorával tervezi megőrizni a néhai püspök emlékét. A baráti kört a Keresztény Értelmiségi Kör vezeti, a msgr. Huzsvár László életével és munkásságával kapcsolatos szellemi hagyatékot és tárgyi emlékeket gyűjtik. Szombaton a székvárosi Mária Neve plébániatemplomban megemlékezést szerveztek abból az alkalomból, hogy a néhai főpásztor február 21-én ünnepelte volna 90. születésnapját. A koncelebrált szentmisén Harmath Károly ferences rendi atya  Huzsvár püspökről mint a vajdasági magyarság kiváló személyiségéről beszélt.

– Huzsvár László püspök életének legnagyobb részét  a peremen élte le, így hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla. Nagyon sok nyomot hagyott maga után, olyan nyomokat, amelyek nagyon könnyen eltűnhetnek, ha nem karoljuk fel, és nem ápoljuk az ő emlékét – figyelmeztetett az atya. –  Megmutatta számunkra, hogy minden ember fontos! Különösen a hit és az egyház szemszögéből, mert minden ember Isten gyermeke. Huzsvár László még akkor is elment bérmálni, ha a településen még templom sem volt, és ha csak egyetlen bérmálkozó volt is. Templomot is építtetett, nagy segítség és támasz volt paptársainak, mindig akadt ideje elbeszélgetni velünk. Sajtótevékenysége mély nyomot hagyott egy olyan környezetben, amelyben ez rendkívüli bátorságot és elszántságot követelt meg. Megfelelő magyar szavak híján olyan, új üzeneteket hordozó kifejezéseket honosított meg, amelyeket mások is átvettek – emlékeztetett Harmath Károly.

– Megemlékezésünket átitatjuk az ima erejével. Imádkozunk elődömért, az újvidéki belvárosi  plébánosért és a nagybecskereki püspökért, ahogyan ő szerette mondani: a bánsági végek főpásztoráért – hallottuk Erhard Róbert plébánostól.

A megemlékezésen, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács támogatott, jelen volt Hajnal Jenő, a MNT elnöke, valamint Nagykikindáról és Szabadkáról is érkeztek hívek.

Forrás: Magyar Szó, 2021. február 21.