Pályázat a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utóneveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Pályázat a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utóneveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. iratszám alatt) 23. szakasza 1. bekezdésének c) pontja, 42. szakaszának 1. bekezdése és a Magyar Nemzeti Tanács elnökének A szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utóneveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására kiírt pályázati felhívásról szóló határozat (meghozva 2020. március 13-án az E/H/25/2020. iratszám alatt) alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2020. március 13-án kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
A SZERB NYELVEN ANYAKÖNYVEZETT CSALÁDI
ÉS/VAGY UTÓNEVEKNEK A MAGYAR NYELV SZABÁLYAI SZERINTI
VÁLTOZTATÁSÁVAL JÁRÓ KÖLTSÉGEK RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

  1. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A pályázatra azok a Szerb Köztársaságban lakhellyel rendelkező és anyakönyvezett személyek jelentkezhetnek, akik a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utónevüknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatását kérték.

A résztámogatás az anyakönyvi kivonat, az állampolgársági igazolás és a személyazonosító igazolvány cseréje, valamint a névváltoztatási eljárás megindítására kifizetett illetékekre vonatkozik.

A pályázat 2020. március 13-ától a Tanács költségvetésében erre a célra előirányzott pénzösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2020. december 31-éig áll nyitva.

  1. A TÁMOGATÁS NAGYSÁGA

A pályázaton kiosztásra kerül A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (meghozva 2019. december 30-án az M/H/25/2019. iratszám alatt) 465. kontószámának 100. alkontószáma alatt szereplő „A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási, illetve a magyar nemzeti hovatartozás anyakönyveztetési költségeinek megtérítése” elnevezésű tételében meghatározott összeg.

Az egy-egy pályázónak odaítélhető összeg nagyságát a Tanács elnöke által meghozott egyedi határozat szabja meg.

  1. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati formanyomtatványt és a kötelező mellékleteket a pályázóknak egy-egy példányban kell átadniuk.

A teljes pályázati dokumentáció a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs) tölthető le.

A pályázati formanyomtatványhoz a következő iratokat (illetve iratmásolatokat) kell csatolni:

  • a névváltoztatásról szóló végzés és
  • a befizetőlapok fénymásolatát.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje 2020. december 31-e.

A pályázatokat a jelentkezők zárt borítékban adhatják át a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.), vagy a következő postai címre küldhetik el:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALA
24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

A pályázatokat a „SZERBÜL ANYAKÖNYVEZETT NEVEK MAGYAROSÍTÁSA” megjelöléssel ellátva, a pályázó nevével és címével kell átadni, illetve postázni.

  1. ELBÍRÁLÁS

Az érvényes pályázatokat a Hivatal bírálja el, javaslatát pedig továbbítja a Tanács elnökének.

A támogatott pályázatokról, valamint a támogatások pontos összegéről a Tanács elnöke határozattal dönt a pályázatok benyújtását követő 30 napon belül. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntéssel szemben a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha az ellentétes a pályázati kiírásban meghatározottakkal, illetve ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.  

A döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személye által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Tanács Hivatala a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács Hivatala nem küldi vissza.

  1. A RÉSZTÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az elbírálást követően a nyertes pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza a résztámogatás nagyságát, folyósításának idejét, a jogosultsági feltételek megszűnését, a visszafizetési kötelezettség eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A támogatott a szerződés aláírásával szerez jogot a résztámogatás folyósítására.