Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására – jelentkezési határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására – jelentkezési határidő lejárt

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájának 2016–2020 (meghozva 2015. december 22-én a H/22/2015. iratszám alatt) 4.9. pontja és a Magyar Nemzeti Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségei résztámogatásának pályázatáról szóló határozatának (meghozva 2018. július 18-án az MNT-000918/K/2018 - O/335/1. iratszám alatt) rendelkezései alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
AZ OKLEVELEK ÉS TUDOMÁNYOS FOKOZATOK HONOSÍTÁSI VAGY ELISMERÉSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁRA

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája 2016–2020 alapján támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett:

  • főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá
  • posztgraduális tudományos fokozatok

szerbiai honosítására vagy elismerésére.

Az utófinanszírozású támogatás a főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a posztgraduális tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása vagy elismerése során, Szerbia területén felmerült tényleges – számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségekre (fordítás, hitelesítés, eljárási díjak, illetékek, stb.) vonatkozik.

A pályázatok beadási ideje: 2018. július 19. – 2019. január 31.

A pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező magyar anyanyelvű személyek vehetnek részt.

II. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázati kérelmet a Tanács által közzétett űrlapon, elektronikus formában kell kitölteni, majd a következő e-mail címre (excel formátumban) elküldeni: oktatas@mnt.org.rs. A kitöltött űrlapot nyomtatva és aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt, két példányban szükséges benyújtani.

A pályázati formanyomtatvány mellékleteként a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:

  • személyi igazolványának fénymásolatát, amely tartalmazza állandó szerbiai lakhelyének adatait;
  • a magyar anyanyelvet igazoló dokumentumot (magyar nyelven végzett általános és/vagy középiskolai bizonyítvány, főiskolai vagy egyetemi diploma);
  • az oklevél hitelesített másolatát;
  • az oklevél honosításáról vagy elismeréséről szóló döntés hitelesített fénymásolatát, míg a folyamatban lévő honosítások vagy elismerések esetében az eljárást folytató felsőoktatási intézmény, vagy ENIC/NARIC által kiállított igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van;
  • a Szerbia területén ténylegesen felmerült és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó nevére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) fénymásolatát;
  • a kérelmező szerbiai bank által kiadott saját névre szóló bankkártyájának vagy más számlaszám-azonosító okiratának fénymásolatát.

A szükséges dokumentumok másolatát az eredetiek bemutatásával a Tanács Hivatala díjmentesen hitelesíti.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2019. január 31., 14 óra.

A pályázatokat személyesen kell átadni a Tanács Hivatalában.

III. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Elbírálásra és rangsorolásra csak a határidőn belül beadott, szabályosan kitöltött, a mellékleteket tartalmazó pályázatok kerülnek.

A pályázatok elbírálását a Tanács Hivatala folytatja le.

A pályázatok rangsorolásáról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók értesítést kapnak, valamint az a Tanács hivatalos honlapján kerül kihirdetésre.

A későbn beérkezett, hiányosan vagy szabálytalanul kitöltött, a kötelező mellékleteket nem tartalmazó, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Tanács Hivatala a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

IV. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az elbírálást követően a Tanács a sikeres pályázókkal szerződést köt, amely meghatározza a támogatás összegét, valamint a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A pályázók a szerződés aláírásával szereznek jogot a támogatás folyósítására.

A megítélésre kerülő támogatás átutalása – a szerződés megkötését követően –
kizárólag szerbiai székhelyű banknál, a támogatott nevére nyitott dinár alapú lakossági folyószámlára történhet.