Krónika | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Krónika

Ma, 2022.01.28, Fri

Format: 2022. 01. 28.
Format: 2022. 01. 28.
2021. március 11., csütörtök

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke és hivatalvezetője Verbászra látogatott, ahol megtekintették a belvárosi katolikus temetőben megkezdett munkálatokat. ,,Két évvel ezelőtt kezdődött a verbászi temető kitisztítása. Először egy keskeny utat sikerült az emlékkeresztig kialakítani, tavaly, halottak napjára pedig egy jóval nagyobb területet megtisztítani. A tömegsírok helye is láthatóvá vált, és ez a munkálat most is folyik. Az a célunk és szándékunk, hogy minél nagyobb felületet próbáljunk a természettől visszahódítani, hogy kialakíthassunk egy méltó emlékhelyet. A három, ebben érdekelt történelmi egyház vezetőjével próbálunk egyeztetni. A Német Nemzeti Tanácsot is szeretnénk bevonni a munkába. Nyilvánvaló, hogyha elkészül egy közös szándéknyilatkozat arról, hogy mit szeretnénk, hogy mi legyen a temetővel, hogyan szeretnénk a jövő nemzedékének örökségbe hagyni, akkor leülünk a város illetékeseivel, hiszen onnan is érkeztek már kezdeményezések. Jó lenne, ha az idei év második felére közös akarat fogalmazódna meg arról, hogy hogyan rendezzük az áldatlan állapotot itt, a verbászi temetőben, úgy, hogy abban az emlékezők méltó helyet tudjanak maguknak találni, a város pedig úgy érezze, hogy itt, a központban egy szép, parkszerű terület van kialakulóban” – fogalmazott a tanács elnöke a Magyar Szónak adott nyilatkozatában.

2021. március 10., szerda

A Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke megbeszélést folytatott Pámel Gizellával és Vojnák Csorba Adriannával a Tanulj velünk magyarul című segédtankönyvek szerzőivel. A megbeszélésen szó esett a tankönyvcsalád kiadásának folytatásáról, hiszen már az első segédtankönyv is nagy sikert aratott a magyar mint a környezet nyelve, illetve a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel elnevezésű tantárgyakat oktató tanárok körében. A résztvevők fontosnak tartották a segédtankönyvekre épülő nyelvoktató filmek elkészítését, és a témakörhöz kapcsolódó online továbbképzéseket is.

2021. március 09., kedd

„A kulturális örökség akkor van veszélyben, ha a nemtörődömség, az elöregedés, a mindenféle elértéktelenedés, a sorsára hagyás fenyegeti, ha a hatóságok túlzottan behódolnak a gazdasági nyomásnak, a közlekedési igényeknek, vagy ha a telek- és ingatlanspekuláció mindebből hasznot húz, és meghiúsítja a legjobb terveket is. Ezen elvek mentén épp ezért nem tudjuk támogatni Szabadka város központja kettes övezetének részletes szabályozási tervét, mely megváltoztatja a városmag hangulatát, annak rendeltetését” – írta levelében a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Építésügyi Titkársága számára Szabadka város kettes zónája részletes szabályozási tervének módosítási tervezetével kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Tanács tervvel kapcsolatos valamennyi kifogása és észrevétele elhangzott a Szabadkai Városháza Dísztermében megtartott közvitán is.

2021. március 09., kedd

Jörg Hornnak, az Európa Tanács Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája titkársága vezetője és a Magyar Nemzeti Tanács hivatalvezetője telefonos megbeszélésen megállapodtak abban, hogy a két szervezet együttműködjön, és hogy a vajdasági magyarság jogainak további védelme érdekében az Európa-szerte alkalmazott „helyi karta”-mozgalom a vajdasági önkormányzatokban is meghonosodjon.

2021. március 05., péntek

A Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének soros online ülésén a nemzeti tanácsok elnökei az elmúlt egyéves időszak eredményeit és nehézségeit vitatták meg. Az ülés legvégén Borcse Velicskovszki, a Macedón Nemzeti Tanács elnöke, aki az utóbbi egy évben a testület alelnöki posztját töltötte be, átvette az elnöklést Sztefán Sztojkov leköszönő elnöklőtől, a Bolgár Nemzeti Tanács vezetőjétől.

2021. március 05., péntek

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke megbeszélést folytatott ft. Szakály József atyával, a szabadkai Munkás Jézus Római Katolikus Plébánia plébánosával az anyaországból érkezett templomfelújítási támogatás felhasználásának üteméről.

2021. március 05., péntek

A Szakma Sztár Fesztivál topolyai elődöntőjére a Sinkovics József Műszaki Középiskolában került sor. A szakmai verseny fő célkitűzése a magyar szakképzés színvonalának további emelése, a szakképzés eredményeinek széles körű bemutatása, valamint a végzős tanulók és iskoláik szakmai megmérettetése a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek és elvárásainak megfelelően. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta minden évben megrendezi a nagyszabású és látványos fesztivált, amely valójában a Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntője, mégpedig a leginkább gyakorlatorientált szakképesítésekben tanulmányaikat befejező diákok számára. A topolyai elődöntőn hét szakma (egy-egy festő, mázoló, tapétázó, két-két kőműves és burkoló, egy-egy ács és gépgyártástechnológiai technikus, öt fodrász és egy cukrász) összesen tizenhárom versenyzője vett részt az Adai Műszaki Iskolából, a törökkanizsai Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskolából, valamint a házigazda, a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskolából.

2021. március 04., csütörtök

A Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke a MeOut Group képviselőivel tárgyalt az európai uniós szakképzési mobilitás rendszerének vajdasági és szerbiai meghonosításáról.

2021. március 04., csütörtök

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke Gondi Martinával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatójával, a Délszlávok Párizsban (Egy határszakasz megrajzolásának krónikája és dokumentumai) című kötet kiadójával és dr. Papp Árpád néprajzkutatóval, a kiadvány szerkesztőjével megegyezett abban, hogy a nagyjelentőségű dokumentumgyűjteményt hatszáz példányban adják ki. A kiadvány előszavában olvashatjuk: „Könyvünk célja az 1920. június 4-ét, a trianoni szerződés aláírását megelőző másfél év párizsi eseményeinek, ezen belül a bánáti, bácskai és baranyai, tehát a délszláv–román és a délszláv–magyar határok kialakulásának kapcsán folytatott tárgyalások, megbeszélések ismeretlen vagy kevésbé ismert délszláv források alapján történő összefoglalása a magyarok és szerbek (délszlávok) által vegyesen lakott régióban, amelyen az első világháború előtt a tiszántúli Krassó-Szörény, Temes, Torontál, a Duna és a Tisza között Bács-Bodrog, illetve a Dunán túl Baranya megyék osztoztak, és amelyet a köznyelv Bánátnak, Bácskának és Baranyának, illetve Délvidéknek, más esetben Vajdaságnak nevezett – egy korábban egybefüggő, soknemzetiségű terület felosztása merőben új gazdasági, társadalmi konstellációt teremtett, aminek kialakulása legalább annyira izgalmas kérdés, mint a következmények tárgyilagos vizsgálata.”

2021. március 03., szerda

A Magyar Nemzeti Tanács alagsori üléstermében ült össze a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének oktatással megbízott testülete, hogy véleményezze a szerbiai oktatási stratégia 2021–2030 közötti időszakra szóló stratégiájának tervezetét. A megbeszélésen a résztvevők egy része személyesen, míg másik része online kapcsolódott be a szakmai egyeztetésbe.

Oldalak