Krónika | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Krónika

Ma, 2021.07.27, Tue

Format: 2021. 07. 27.
Format: 2021. 07. 27.
2021. február 23., kedd

A Bunyevác Nemzeti Tanács a bunyevác nemzeti közösség napját ünnepelte. Az ünnepségen a Bunyevác Nemzeti Tanács díjakat adott át azoknak a magánszemélyeknek és intézményeknek, akik, illetve amelyek az elmúlt időszakban sokat tettek a bunyevác identitás és kultúra megőrzéséért. Elismerő oklevelet kapott a Magyar Nemzeti Tanács is, amellyel az ünneplők megköszönték az együttműködést és azt a szakmai segítségnyújtást, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács nyújtott a mindennapi kisebbségi jogérvényesítés során. Az elismerő oklevelet Suzana Kujundžić Ostojićtól, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnökétől a Magyar Nemzeti Tanács elnöke vette át rövid köszöntő és köszönet kíséretében.

2021. február 23., kedd

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke a moholi Csobolyó Művelődési Egyesület vezetőivel találkozott Zentán, ahol az egyesület időszerű fejlesztéseiről tárgyaltak.

 

2021. február 23., kedd

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke és munkatársai a Vackor óvoda építésével megbízott kivitelező cég képviselőivel megtartották heti egyeztetésüket a beruházás jelenlegi állásával kapcsolatban.

2021. február 23., kedd

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke megbeszélést folytatott a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár bácskossuthfalvi fiókkönyvtárában, amely a felújítás mielőbbi befejezésével kapcsolatban.

2021. február 21., vasárnap

A nagybecskereki székesegyházban Német László SVD nagybecskereki megyés püspök szentmisét mutatott be elődje, Msgr. Huzsvár László néhai főpásztor születésének 90. évfordulóján. A szentmise után a székesegyház előcsarnokában megkoszorúzták a néhai főpásztor sírját. A Magyar Nemzeti Tanács nevében a Végrehajtó Bizottság elnöke és Újhelyi Nándor, a testület Nyelvhasználati Bizottságának tagja koszorúzott.

2021. február 21., vasárnap

„Egy olyan ember sírjánál vagyunk most, aki megérdemli a megkülönböztetett figyelmet. Ő elsősorban tanárember volt, de emellett író, kritikus, irodalomtörténész és közéleti ember is. […] Azt hiszem, nincs olyan hallgatója, aki ne emlékezne azokra az irodalomelméleti és esztétikai órákra, amelyeket Bányai János tartott’” – mondta Bordás Győző prózaíró, szerkesztő a bácsfeketehegyi temetőben, ahol dr. Bányai János akadémikusra, egyetemi tanárra emlékeztek halála 5. évfordulóján. A Magyar Nemzeti Tanács nevében a testület elnök és Linka B. Gabriella a testület tagja, a Bányai János Irodalmi Alapítvány nevében Szűcs Balázs kuratóriumi elnök és Sárközi István ügyvezető, a Kishegyesi Könyvtár nevében pedig Nagy Erzsébet igazgató és Csordás Katalin könyvtáros helyezte el az emlékezés virágait.

2021. február 20., szombat

„Huzsvár László püspök életének legnagyobb részét a peremen élte le, így hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla. Nagyon sok nyomot hagyott maga után, olyan nyomokat, amelyek nagyon könnyen eltűnhetnek, ha nem karoljuk fel, és nem ápoljuk az ő emlékét.  Megmutatta számunkra, hogy minden ember fontos! Különösen a hit és az egyház szemszögéből, mert minden ember Isten gyermeke. Huzsvár László még akkor is elment bérmálni, ha a településen még templom sem volt, és ha csak egyetlen bérmálkozó volt is. Templomot is építtetett, nagy segítség és támasz volt paptársainak, mindig akadt ideje elbeszélgetni velünk. Sajtótevékenysége mély nyomot hagyott egy olyan környezetben, amelyben ez rendkívüli bátorságot és elszántságot követelt meg” – mondta Harmath Károly ferences rendi atya a néhai bánsági főpásztor Msgr. Huzsvár László születésének 90. évfordulója alkalmából szervezett emlékmisén az újvidéki Mária neve plébániatemplomban. Az emlékmise szervezője a közelmúltban alakult Huzsvár László Baráti Kör és a Keresztény Értelmiségi Kör, támogatója pedig a Magyar Nemzeti Tanács volt. Az eseményen jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Losoncz Dávid, a testület Végrehajtó Bizottságának tagja.

2021. február 19., péntek

„Ott, ahol közösséget lehet szervezni, ahol emberek összegyűlhetnek, ahol ketten találkoznak, magyarul beszélnek és jól érzik magukat, szórakoznak, az a Magyar Nemzeti Tanácsnak fontos hely, hiszen kis közösségből lesz nagyobb és még nagyobb. Ilyenekből indul ki a vajdasági magyarság közössége vagy egy nemzet is így alakulhat ki. Lehet ennek sok apropója, az elmúlt időszakban inkább a hagyomány, a múlt, az örökség, az együvé tartozás emlékei hoztak össze bennünket, és ritkán gondolunk arra, hogy egy ilyen tekepálya is milyen jó és hasznos lehet egy közösség számára. Örülök, és csak gratulálni tudok a helyieknek, akik hónapokon át éjjel-nappal dolgoztak azon, hogy egy ilyen csoda létrejöjjön” – mondta a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a bácskertesi Önkéntes Tűzoltó Testület székházában kialakított tekepályák átadásán, amely a támogatásával épült meg. A termet és a pályákat a tanács elnöke és Lackó Renátó, a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület elnöke adta át rendeltetésének.

2021. február 18., csütörtök

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke és munkatársai megbeszélést tartottak a szórványközpontok vezetőivel és munkatársaival. A már működő kisoroszi, muzslyai, temerini és zombori központok évértékelő beszámolója után a 2021. évre vonatkozó tervekről is beszámoltak, valamint a most alakuló pancsovai szórványközpont vezetője is ismertette fejlesztési elképzeléseit

2021. február 18., csütörtök

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Magyar Televíziónak a tanács óvodafejlesztési programjáról nyilatkozva elmondta, hogy három új magyar óvoda épül fel a következő két évben: 2021 szeptemberében átadásra kerül Szabadkán a Vackor Magyar Nevelő és Gyakorlóintézmény és Szerémségben a Maradéki Református Egyházközség szórványóvodája, 2021-ben pedig elkezdődhet Újvidéken, a Magyar Szó székházában egy új szórványóvoda kialakítása.

Oldalak