Sajtóközlemény a Magyar Nemzeti Tanács 21. elektronikus | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Sajtóközlemény a Magyar Nemzeti Tanács 21. elektronikus

Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított huszonegyedik üléséről

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával összhangban – huszonegyedik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, és 53 napirendi pontról hozott döntést. A 2021. március 26-án, 14.32 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 5 napirendi pontot egyhangúlag, 48-at pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el.

A Magyar Nemzeti Tanács huszonegyedik elektronikus ülésén elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvi kivonatát, a testület 2020. évi költségvetéséről szóló független könyvvizsgálói jelentést és a Pannónia Alapítvány általa javasolt igazgatóbizottsági tagjainak javaslatát. A tanács jóváhagyta az alapításában működő Magyar Szó és Hét Nap lapkiadók 2020. évi munka- és pénzügyi jelentését, valamint tizenkét társalapításában tevékenykedő kulturális intézmény: a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár, az adai Szarvas Gábor Könyvtár, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár, a Kishegyesi Könyvtár, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Zentai Történelmi Levéltár és a Topolya Község Múzeuma tavalyi munkájával és pénzügyvitelével kapcsolatos dokumentumokat.

A testület jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság döntéseit, amelyeket a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola igazgatóválasztási, továbbá a zombori Vera Gucunja és az antalfalvi Kolibri iskoláskor előtti intézmények, az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola, a Törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola, a Szabadkai Politechnikai Iskola, a törökkanizsai Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskola, valamint a Zombori Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági, illetve iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán hozott. Egyébként a bajsai általános iskola eddigi igazgatónője, Szilágyi Eleonóra bajsai lakos, osztálytanító marad továbbra is az intézmény vezetője.

A tanács huszonegyedik elektronikus ülésén jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azt a döntését is, amelyet az Újvidéki Egyetem rektorválasztási eljárásában hozott, és amely dr. Sanja Podunavac-Kuzmanović jelöltnek, az Újvidéki Egyetem Technológiai Kara rendes tanárának rektorrá történő kinevezését támogatta, de elfogadásra került az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának Tanácsába javasolt tagok véleményezése is.

A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola át- és pótképzésre, valamint az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Középiskola átképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezését, továbbá három tankönyv előzetes jóváhagyását is.

Jóváhagyta továbbá: a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet, az Óbecsei Népkönyvtár, az Óbecsei Városi Múzeum, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár és a Szabadkai Városi Könyvtár igazgató- és/vagy felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárásával kapcsolatban hozott végrehajtó bizottsági döntéseket is.

A Magyar Nemzeti Tanács végül jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyeket a testület a Kishegyes községi és az Újvidék városi kulturális pályázatok, illetve a Nagybecskereki és Szabadka városi, valamint a Magyarcsernye, Antalfalva, Óbecse, Kúla, Palánka, Begaszentgyörgy és Törökbecse községi tájékoztatási pályázatok kapcsán hozott.

Szabadka, 2021. március 26.