Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított huszonkettedik üléséről | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított huszonkettedik üléséről

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával összhangban – huszonkettedik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 34 tanácstag vett részt, és 39 napirendi pontról hozott döntést. A 2021. április 29-én, 15 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 12 napirendi pontot egyhangúlag, 27-et pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el.

A Magyar Nemzeti Tanács huszonkettedik elektronikus ülésén elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvi kivonatát, valamint a Végrehajtó Bizottság döntését a vajdasági autonóm tartományi középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának véleményezéséről. A dokumentum szerint a 2021–2022-es tanévben a Vajdaság 35 középiskolájában (24 szakközépiskolájában, 9 gimnáziumában és 2 művészeti középiskolájában) a diákok 18 hároméves és 55 négyéves szak közül választhatnak. A leendő középiskolások számára a tervezet 2062 férőhelyet irányoz elő: 540-et hároméves, míg 1522-t négyéves szakon. A 3 speciális szakközépiskolában 14 szakon összesen 84 férőhely áll a tanulók rendelkezésére.

A testület tagot javasolt a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottságába a megüresedett helyre, valamint jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyeket az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánválasztási, a begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény és a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon igazgatóválasztási, továbbá, a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić, a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj általános iskolák és a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola, a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium és az Újvidéki Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági, illetve iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán hozott. Egyébként az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja prof. dr. Ivana Živančević-Sekeruš rendes egyetemi tanár, míg a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon új igazgatója dr. Horváth Zsolt topolyai lakos, az ökológiai tudományok doktora lesz.

A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak a Szabadkai Egészségügyi Középiskola átképzésre, pótképzésre, specializációra és képzésre vonatkozó terve kapcsán meghozott döntését, de a Végrehajtó Bizottság azon döntéseit is jóváhagyta, amelyeket a testület: a belgrádi Novi Logos Kiadó Kft. gimnáziumi első osztályos történelem tankönyvének, gimnáziumi második osztályos földrajz tankönyvének, gimnáziumi második osztályos fizika tankönyvének, a belgrádi Klett Kiadó Kft. gimnáziumi első osztályos biológia tankönyvének, gimnáziumi első osztályos matematika tankönyvének és egyéb taneszközének, gimnáziumi második osztályos matematika tankönyvének és egyéb taneszközének, a belgrádi Gerundium Kft. nyolcadik osztályos biológia tankönyvének, nyolcadik osztályos matematika tankönyvének, a kragujevaci Atos Kiadó második osztályos matematika egyéb taneszközének, harmadik osztályos matematika egyéb taneszközének, a belgrádi Kreatív Központ Kft. negyedik osztályos matematika tankönyvének és egyéb taneszközének előzetes jóváhagyása kapcsán hozott.

A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyeket a testület az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium oktatási, továbbá a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, a Vajdaság Autonóm Tartomány nemzeti kisebbségek támogatására kiírt, a Szabadka és Újvidék városi kulturális pályázatok, valamint а Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, а Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, а Pancsova, Zombor, Újvidék városi, a Temerin és Csóka községi tájékoztatási pályázatok kapcsán hozott.

A tanács huszonkettedik ülésén végül jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság még két döntését, amelyeket a Versec városi és a Palánka községi nemzetek közötti viszonyügyi tanácsokba kinevezendő tagok javaslatával kapcsolatban hozott.

Szabadka, 2021. április 29.