Установе чији је оснивач национални савет | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content
  • Трг жртава фашизма 9, 24000 Суботица
  • office@mnt.org.rs
  • +381 (24) 524 534

You are here

Установе чији је оснивач национални савет

Библиотека Мали Иђош

Библиотека "Јожеф Атила"

Библиотека "Ержебет Јухас"

Библиотека "Сарваш Габор", Ада

Новинско-издавачко предузеће "Magyar Szó"

Д.о.о. за новинско-издавачку делатност “Хет Нап”

Завод за културу војвођанских мађара, Сента

Историјски архив, Сента

Културно-образовни центар "Тхурзó Лајос", Сента

Музеј општине Бачка Топола

Позориште "Kosztolányi Dezső"

Сенћанско мађарско камерно позориште, Сента

Студентски дом "Европа"

Фондација "Ласло Секереш", Суботица

Фондација "Панонија", Суботица