Установе чији је оснивач национални савет | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Установе чији је оснивач национални савет

Библиотека "Јожеф Атила"

Библиотека "Ержебет Јухас"

Библиотека "Сарваш Габор", Ада

Библиотека Мали Иђош

Новинско-издавачко предузеће "Magyar Szó"

Д.о.о. за новинско-издавачку делатност “Хет Нап”

Завод за културу војвођанских мађара, Сента

Историјски архив, Сента

Културно-образовни центар "Тхурзó Лајос", Сента

Музеј општине Бачка Топола

Позориште "Kosztolányi Dezső"

Сенћанско мађарско камерно позориште, Сента

Студентски дом "Европа"

Фондација "Ласло Секереш", Суботица

Фондација "Панонија", Суботица