Hagyományápolás méltó módon | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Hagyományápolás méltó módon

Futakon koszorúzással, Újvidéken pedig történelmi előadásokkal és alkalmi műsorral emlékeztek meg vasárnap gróf Hadik András halálának évfordulójáról a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely–Magyar Művelődési Egyesület és a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében.

Az esemény a futaki Jézus Szíve-templomban kezdődött, ahol a helyi Antun Kopilović atya és a temerini plébános, Szöllősi Tibor tartott szentmisét a hadvezér tiszteletére.

Gróf Hadik András az a huszárgenerális, akit Mária Terézia „leghűségesebb huszárjaként” tartanak számon. Ő telepítette Moldvából Bukovinába a hadkötelezettség elől elmenekült székelyeket: róla nevezték el Hadikfalva és Andrásfalva településeket. Mária Terézia bizalmasa, és magyar politikájának egyik fő képviselője volt. A császárnő 1763-ban grófi rangra emelte, 1771-ben pedig neki ajándékozta a futaki kamarai uradalmat a hozzá tartozó hat településsel, melyek: Futak, Glozsán, Petrőc, Kiszács, Piros és Begecs. Gróf Hadik András 1790. március 12-én hunyt el. Holttestét a futaki Jézus Szíve Római Katolikus Templom kriptájában temették el.

– Hadik gróf vidékünkön minden hívő közösségnek templomot és iskolát építtetett. Mindenkihez a saját nyelvén igyekezett szólni, ezért itt Futakon még szerbül is megtanult. Legjelentősebb cselekedete számunkra talán az, hogy VI. Piusz pápától egy ereklyét kért, így 1779-ben Futakra szállították a római katakombákból exhumált Szent Jenő vértanút, akinek maradványait a mai napig a templomban őrizzük. Az adományozási szerződésben azt írták, hogy ez az ereklye szolgáljon minden ide tartozó hívőnek a hitének megújulásául, valamint a zarándoklók számára is. Azt hiszem, hogy ez a szándék a mai napon megvalósulni látszik, ugyanis most nem csak Bácska déli részéből, hanem Bánátból és Magyarországról is érkeztek hívők – mondta a mise keretében Kopilović atya.

A mise keretében megkoszorúzták gróf Hadik András síremlékét. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház nevében Pásztor István helyezett el koszorút. Magyarország Belgrádi Nagykövetsége nevében Fejes Pál, Verebes Attila, Reményi István és Kovács Zoltán helyezte el a kegyelet virágait. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa nevében dr. Balog György, a Magyar Nemzeti Tanács nevében Fremond Árpád, Rigó Pál Zsófia és Sárközi István, a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezetének nevében pedig Bagi Ferenc, Bájity Borisz, Kabók Roland és Madarász Áron koszorúzott. Az Aldunai Székelyek képviseletében Rancz Károly, Németh Márton, Csernik János és Krizbai Hajnalka helyezte el a megemlékezés virágát. Emellett koszorút helyeztek el az Osztrák Nagykövetség képviselői, a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesület tagjai, a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai, a 7-es számú huszárezred Siklósi Bandérium és a Vitézi Rend képviselői, illetve a Szent György Lovagrend zombori priorátusai.

Ótos András felvétele

Ótos András felvétele

Az ünnepséget ezt követően az újvidéki Európa Kollégium dísztermében folytatták, ahol Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága kultúrával megbízott tagjának ünnepi köszöntőjét hallhatták az egybegyűltek.

– Gróf Hadik András a 18. század kiemelkedő katonája, diplomatája és földesura volt. Különböző pozíciókban jelentős szolgálatot tett Mária Teréziának és a Habsburg-birodalomnak. Nemcsak a magyar, hanem a helyi szlovák, ruszin és szerb lakosság számára is megkerülhetetlen Hadik történelmi szerepe és teljesítménye. Kiemelkedően fontosnak tartjuk emlékének méltó módon történő ápolását, valamint, hogy a megemlékezés közösségi szinten is hagyományossá váljon. Hadik András kultuszának a megfelelő helyre kell kerülnie a vajdasági magyarság kollektív emlékezetében. A megemlékezés megszervezésével az a célunk, hogy a vajdasági magyarság identitását erősítsük, illetve, hogy az újvidéki magyarságnak egy olyan ünnepet hozzunk létre, amely a múltból táplálkozva, a jelent erősítve, a jövő felé fogja irányítani a figyelmüket – hangzott el Hugyik Richárdtól.

A rendezvény folytatásában Lázár Balázs, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, történész tartott előadást Gróf Hadik András, a katona címmel, majd pedig Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa Gróf Hadik András, a diplomata elnevezéssel mondott ismertetőt a híres magyar huszárról.

Az ünnepség zárásaként a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ újvidéki Manó táncegyüttese mutatta be Hadik című előadását.

Nyitókép: Ótos András felvétele

Szerző: JÁ

Forrás: Magyar Szó, 2023. március 13.