Jene Hajnal: Uspostavili smo vezu među nacionalnim savetima | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Jene Hajnal: Uspostavili smo vezu među nacionalnim savetima

Predsednik Nacionalnog saveta Bugara preuzeo koordinaciju nacionalnih saveta od Jenea Hajnal, predsednika Mađarskog nacionalnog saveta.

Hajnal je predsedavao Koordinacionim telom od leta 2017-e i za to vreme se fokusirao na izgradnju odnosa među nacionalnim zajednicama. Na svakom nivou stavljao je naglasak na zajedničku akciju u cilju zajedničkog predstavljanja manjinskih interesa.

Jene Hajnal, odlazeći predsednik Koordinacionog tela nacionalnih saveta je rekao da je u junu 2017-e preuzeo mandat od svog bošnjačkog prethodnika sa ciljem da izgradi saradnju i odnos među nacionalnim savetima. Zajednički rad poslednjih godina bio je usmeren na zastupanje zajedničkih interesa sa lokalnim, pokrajinskim i republičkim ulogama u političkoj areni, na identifikovanju i rešavanju problema koji pogađaju sve nacionalne zajednice, sa posebnim osvrtom na izmeni zakona o nacionalnim savetima i izradi manjinskog akcionog plana: “Za nas Mađare ovo je važno jer mi ovo doživljavamo, da se okretanjem prema zemlji matici Mađari u Karpatskom basenu zajednički planiraju jedinstveno, strateško kulturno stvaranje vrednosti, čija je odrednica maternji jezik, nacionalno kulturno nasleđe,  vera i sve osobine, koje nas čine takvima kakva nacija  treba da bude.”

Predsednik Nacionalnog saveta Bugara, Boris Stojkov, predsedavaće Koordinacionim telom sledeće godine. Naglasio je da je delovanja MNS uzorno i da se bavi zagovaranjem poput prave institucije: “Na današnjem sastanku Koordinacionog tela niko nije pobedio, jer smo svi pobedili. Nadam se da ćemo u narednom periodu moći da radimo zajedno u korist građana Srbije, za dobrobit pripadnika svih nacionalnih manjina. Mogu da obećam da ćemo se truditi i raditi.”

Koordinacioni odbor Nacionalnih saveta usko sarađuje sa vladom Srbije i nadležnim ministarstvima. Telo je osnovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Direktorica Suzana Perović je rekla da je osam godina uspešnog rada saveta dokazao njegovo opravdanje u cilju zastupanja zajedničkih interesa nacionalnih manjina duž zajedničke imenitelje.

Izvor: Pannon RTV