Maratonska sednica Mađarskog nacionalnog saveta | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Maratonska sednica Mađarskog nacionalnog saveta

U osnovi je bilo 48 tačaka dnevnog reda, ali je u hitnoj proceduri proširen. Raspravljalo se o Strategiji MNS-a o razvoju srednjeg i visokog obrazovanja, kao i o Kulturnoj strategiji vojvođanskih Mađara.

Mađarski nacionalni savet održao je maratonsku sednicu. Između ostalog pred ovim telom našao se izveštaj o radu i poslovanju u 2023. godini, odnosno završni račun.

Na 11. redovnom zasedanju Mađarskog nacionalnog saveta Arpad Fremond, predsednik je održao uvodni izveštaj o radu MNS-a u prethodnoj godini. Istakao je da je 2023. godina bila period izrade strategija, a da je na četiri osnovna polja delovanja ovo telo obavilo i značajne poslove.

„Važno je pomenuti da smo u 2023. godini mogli da nastavimo program stipendiranja, na vreme su podeljeni paketi pred školu, organizovali smo izlete deci, učenici koji su tražili dobili su i obuku u učenju jezika, nastavljamo realizaciju programa školskih autobusa. Naravno, imali smo i velike projekte koje smo nastavili, odnosno imali smo takve projekte koje smo i mogli da završimo. Takav je u oblasti razvoja obdaništa uspostavljanje izmeštenog odeljenja obdaništa „Vackor“ u Nosi, to je ogromna stvar i verujem da na sličan način možemo uskoro i u Novom Sadu da pokrenemo jednu grupu“ rekao je Arpad Fremond, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta.

Mađarski nacionalni savet je u 2023. godini raspolagao sa gotovo 1,5 milijardu dinara, koji su obezbeđeni iz izvora lokalnih samouprava, pokrajine, republike kao i zemlje matice. Ištvan Šarkezi, predsednik Izvršnog odbora je izneo detaljan izveštaj o realizaciji projekata u tekućoj godini i višegodišnjih projekata, nakon čega je MNS prihvatio izveštaj i završni račun.

Na polju obrazovanja prošlu godinu obeležila je izrada Razvojne strategije MNS-a za srednje i visoko obrazovanje, kao i višestepena javna rasprava na tu temu. Strategija obuhvata sve one programe čija suštinska važnost je potvrđena u prethodnim godinama. Obuhvata programe za obdaništa, škole, visoko obrazovanje i onaj sistem stipendiranja koji ga podržava, kao i dalje pravce razvoja. Najbitnije elemente strategije za period od 2024. – 2029. godine predstavio je predsednik manjinskog nacionalnog tela. Povodom ove teme diskutovao je veliki broj članova MNS-a.

„Mađarski nacionalni savet je u Razvojnoj strategiji srednjeg i visokog obrazovanja formulisao ciljeve za narednih šest godina koji su održivi i koje želi da ostvari kontinuiranim i efikasnim aktivnostima, uz zajedničko učešće svih društvenih činilaca i svih nivoa vlasti u zemlji, kao i privlačenjem izvora iz matične zemlje i drugih izvora podrške. Cilj nam je da zaustavimo odlazak mladih, da razvijamo sposobnosti radne snage, da potpomognemo opstanak na rodnom tlu, da povećamo sposobnosti ljudskih resursa, da iskoristimo mogućnosti koje postoje u pedagoškim inovacijama i savremenim, digitalnim tehnologijama“ obrazložila je Tatjana Varju Potrebić, članica Izvršnog odbora MNS-a zadužena za oblast obrazovanja.

Izradi Kulturne strategije vojvođanskih Mađara prethodio je ozbiljan terenski rad. Mađarski nacionalni savet je postavio za cilj da sadržajem ispuni mrežu vojvođanskih mađarskih kulturnih ustanova. Zajednica je ostvarila ozbiljne rezultate na polju održavanja i razvoja vrednosti, a u vreme formiranja strategije nastojali su da je ostvare konsenzusom. Javna rasprava o njoj održana je na četiri mesta.

Rihard Huđik, član Izvršnog odbora zadužen za oblast kulture u MNS-u rekao je: „Vodila nas je odgovornost za opstanak vojvođanskih Mađara i njihovog uzdizanja. Dok smo pisali ovu strategiju želeli smo da stvorimo viziju koja će dati odgovarajuće odgovore na izazove. Da dobijemo konsenzus u odnosu na dostižne ciljeve, pod čim treba razumevati stvaranje  kvalitetnih ljudskih kontakata na tradiciji evropske civilizacije, a pod tim treba razumeti celokupnu istoriju evropske civilizacije. Naš identitet određuje pre svega naša kultura. Potrebno je dugoročno planiranje, pod našim unutrašnjim sistemom vrednosti, delovati ka definisanim ciljevima. Veoma je važno da malim koracima, realnim ciljevima, na temeljima kulturne i javne politike izgradimo sistem vrednosti koji će podržati naš opstanak.“

Na sednici su Razvojna strategija srednjeg i viskog obrazovanja MNS-a i Kulturna strategija vojvođanskih Mađara usvojene jednoglasno.

Izvor: Pannon RTV, 23. februar 2024.