Маратонска седница Мађарског националног савета | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Маратонска седница Мађарског националног савета

У основи је било 48 тачака дневног реда, али је у хитној процедури проширен. Расправљало се о Стратегији МНС-а о развоју средњег и високог образовања, као и о Културној стратегији војвођанских Мађара.

Мађарски национални савет одржао је маратонску седницу. Између осталог пред овим телом нашао се извештај о раду и пословању у 2023. години, односно завршни рачун.

На 11. редовном заседању Мађарског националног савета Арпад Фремонд, председник је одржао уводни извештај о раду МНС-а у претходној години. Истакао је да је 2023. година била период израде стратегија, а да је на четири основна поља деловања ово тело обавило и значајне послове.

„Важно је поменути да смо у 2023. години могли да наставимо програм стипендирања, на време су подељени пакети пред школу, организовали смо излете деци, ученици који су тражили добили су и обуку у учењу језика, настављамо реализацију програма школских аутобуса. Наравно, имали смо и велике пројекте које смо наставили, односно имали смо такве пројекте које смо и могли да завршимо. Такав је у области развоја обданишта успостављање измештеног одељења обданишта „Вацкор“ у Носи, то је огромна ствар и верујем да на сличан начин можемо ускоро и у Новом Саду да покренемо једну групу“ рекао је Арпад Фремонд, председник Мађарског националног савета.

Мађарски национални савет је у 2023. години располагао са готово 1,5 милијарду динара, који су обезбеђени из извора локалних самоуправа, покрајине, републике као и земље матице. Иштван Шаркези, председник Извршног одбора је изнео детаљан извештај о реализацији пројеката у текућој години и вишегодишњих пројеката, након чега је МНС прихватио извештај и завршни рачун.

На пољу образовања прошлу годину обележила је израда Развојне стратегије МНС-а за средње и високо образовање, као и вишестепена јавна расправа на ту тему. Стратегија обухвата све оне програме чија суштинска важност је потврђена у претходним годинама. Обухвата програме за обданишта, школе, високо образовање и онај систем стипендирања који га подржава, као и даље правце развоја. Најбитније елементе стратегије за период од 2024. – 2029. године представио је председник мањинског националног тела. Поводом ове теме дискутовао је велики број чланова МНС-а.

„Мађарски национални савет је у Развојној стратегији средњег и високог образовања формулисао циљеве за наредних шест година који су одрживи и које жели да оствари континуираним и ефикасним активностима, уз заједничко учешће свих друштвених чинилаца и свих нивоа власти у земљи, као и привлачењем извора из матичне земље и других извора подршке. Циљ нам је да зауставимо одлазак младих, да развијамо способности радне снаге, да потпомогнемо опстанак на родном тлу, да повећамо способности људских ресурса, да искористимо могућности које постоје у педагошким иновацијама и савременим, дигиталним технологијама“ образложила је Татјана Варју Потребић, чланица Извршног одбора МНС-а задужена за област образовања.

Изради Културне стратегије војвођанских Мађара претходио је озбиљан теренски рад. Мађарски национални савет је поставио за циљ да садржајем испуни мрежу војвођанских мађарских културних установа. Заједница је остварила озбиљне резултате на пољу одржавања и развоја вредности, а у време формирања стратегије настојали су да је остваре консензусом. Јавна расправа о њој одржана је на четири места.

Рихард Хуђик, члан Извршног одбора задужен за област културе у МНС-у рекао је: „Водила нас је одговорност за опстанак војвођанских Мађара и њиховог уздизања. Док смо писали ову стратегију желели смо да створимо визију која ће дати одговарајуће одговоре на изазове. Да добијемо консензус у односу на достижне циљеве, под чим треба разумевати стварање  квалитетних људских контаката на традицији европске цивилизације, а под тим треба разумети целокупну историју европске цивилизације. Наш идентитет одређује пре свега наша култура. Потребно је дугорочно планирање, под нашим унутрашњим системом вредности, деловати ка дефинисаним циљевима. Веома је важно да малим корацима, реалним циљевима, на темељима културне и јавне политике изградимо систем вредности који ће подржати наш опстанак.“

На седници су Развојна стратегија средњег и виског образовања МНС-а и Културна стратегија војвођанских Мађара усвојене једногласно.

Извор: Pannon RTV, 23. фебруар 2024.