Održana sednica Mađarskog nacionalnog saveta | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Održana sednica Mađarskog nacionalnog saveta

Na 8. redovnoj sednici prihvaćen je rebalans ovogodišnjeg budžeta Mađarskog nacionalnog saveta. Osim toga, na dnevnom redu od 89 tačaka bilo je reči i o odobravanju odeljenja sa malim brojem učenika, programski i finansijskih izveštaji ustanova kao i izbori direktora.

Na zasednju Mađarskog nacionalnog saveta jednoglasno je prihvaćeno  otvaranje odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku sa manje od 15 učenika u 48 obrazovnih ustanova. MNS odobravanjem malih odeljenja ne samo što daje podršku školama, već na taj način jača i opstanak zajednice i veru u budućnost ovdašnjeg stanovništva.

„Uz podršku Mađarskog nacionalnog saveta deca koja uče na mađarskom jeziku dobijaju različite vrste potpore od obdaništa do fakulteta. Osim materijalne podrške, važni su i različiti izleti, kampovi, organizovanje obuke za učenike, a za pedagoge dalja stručna edukacija, na šta Mađarski nacionalni savet stavlja veliki naglasak“ kaže Geza Šalamon, član MNS-a.

Na zasedanju se čulo da se proširuje i mreža škola u opštini Kanjiža. Tatjana Varju Potrebić, članica Izvršnog odbora MNS-a zadužena za obrazovanje  kaže: „Pored postojećih 10 školskih zgrada, predviđeno je jedno istureno odeljenje, a u okviru kanjiške osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“. Ovde će se odvijati osnovnoškolsko obrazovanje na mađarskom jeziku za decu sa kojom je potreban poseban rad zbog intelektualne ili fizičke nedovoljne razvijenosti.“

Odlučivano je i o rebalansu ovogodišnjeg budžeta Mađarskog nacionalnog saveta. Rebalans je bio potreban jer je Pokrajinska vlada odobrila 160 miliona dinara Izdavačkoj kući „Mađar so“ za investiciju u formiranja konferencijske i multifunkcionalne sale. Ovaj iznos biće unet u budžet MNS-a i odatle će biti upućen izdavačku glasila.

„U više navrata smo i ranije govorili o ovoj investiciji. Smatram da u tome što je pokrajina ovaj iznos mogla da nameni preduzeću „Mađar so“ ogromnu ulogu ima i Ištvan Pastor koji je praktično neprestano sve činio da potpomogne ovaj projekat. A pokrajina je ovaj iznos mogla da osigura za ovaj projekat“ rekao je Arpad Fremond, predsednik MNS-a.

Naredna sednica Mađarskog nacionalnog saveta biće održana krajem oktobra ili početkom novembra.

Izvor: Pannon RTV, 22. septembar 2023.