A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi tájékoztatási pályázata kistérségi médiumok részére | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi tájékoztatási pályázata kistérségi médiumok részére

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. iratszám alatt) 31. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (meghozva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 11. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) Végrehajtó Bizottsága 2021. március 19-én közzéteszi felhívását

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
2021. ÉVI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATÁRÓL
KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázat tárgya a kistérségi média fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása.

3. A pályázatra azon szerbiai székhelyű jogi személyek jelentkezhetnek, akik:

- magyar nyelvű nyomtatott/online sajtót készítenek,

- magyar nyelvű műsorokat is sugárzó rádiót működtetnek,

- magyar nyelvű műsorokat is sugárzó kábeltelevíziót működtetnek.

4. A támogatást igényelhetik:

- eszközbeszerzésre,

- köztájékoztatási tartalmak gyártási költségeinek teljes
vagy részbeni támogatására
.

5. A kiosztásra kerülő támogatás: 900 000 (azaz kilencszázezer) dinár.

6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 50 000–75 000 dinár.

7. A pályázat formája nyílt, a pályázatokra odaítélt támogatás vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

8. Benyújtási határidő: 2021. április 23., 14.00 óra.

9. A pályázat megvalósulási paraméterei:

- megvalósítási időszak: 2021. január 1. – december 15.

- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2021. december 31-éig.

10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:

- a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,

- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,

- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták,

- nem töltik ki a Magyar Nemzeti Tanács online tájékoztatási kérdőívét.

11. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online pályázati rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

13. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:

PÁLYÁZAT KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE

15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Tájékoztatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján kerül meghirdetésre.