Danas je Dan Mađara u rasejanju | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Danas je Dan Mađara u rasejanju

Datum rođenja Gabora Betlena, erdeljskog kneza i mađarskog kralja, 15. novembar je i dan Mađara u rasejanju u Karpatskom basenu. Državni sekretar za nacionalnu politiku smatra da je zbog epidemije još važnije posveteti pažnju Mađarima u dijaspori.

Odluku o ovom prazniku parlament Mađarske doneo je 2015. a nedugo nakon toga i Mađarski nacionalni savet je Dan Mađara u rasejanju uvrstio u praznike vojvođanskih Mađara i u red značajnih datuma.

Mađarska manjina koja živi u dijaspori u odnosu na većinski narod, nalazi se u nepovoljnijem položaju u odnosu na korišćenje jezika i obrazovanje, jer je izložena asimilaciji i raseljavanju. Depopulacija se najvećem odnosu iskazuje u dijaspori, zbog toga je za zajednicu u rasejanju izuzetno bitno negovanje tradicije, prenošenje kulture i obrazovanja.

U situaciji epidemije Mađari u dijaspori zavređuju još veću pažnju – saopštio je Janoš Arpad Potapi, u saopštenju koje je dostavljeno našoj redakciji. Državni sekretar Mađarske zadužen za nacionalnu politiku kaže: Mađari koji žive u dijaspori u Karpatskom basenu su najranjivije mađarske zajednice koje žive najdalje od matične zemlje i u najugroženijim oblastim čuvaju mađarski identitet i kulturu. U situaciji epidemije, kada su još odvojeniji od većinskog mađarskog društva i matične zemlje, izuzetno je važno da ih podržimo i očuvamo – izjavio je političar.

 

Izvor: Pannon RTV, 15. novembar 2020.