MNS proglasio Savremenu galeriju ustanovom od posebnog značaja | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

MNS proglasio Savremenu galeriju ustanovom od posebnog značaja

Osim toga, na zasedanju Mađarskog nacionalnog saveta prihvaćeno je više finansijskih izveštaja i planova rada za ustanove od posebnog značaja u Vojvodini.

Mađarski nacionalni savet umesto 60 miliona dinara, ove godine iz budžeta Srbije može da računa na priliv u visini od 69 miliona dinara.

Arpad Fremond je naglasio da s obzirom da je MNS najveće nacionalno veće, na mađarsku manjinsku samoupravu najviše i utiče rebalans budžeta, odnosno povećanje iznosa.

„Sve oblasti su podjednako važne za nacionalni savet, ali u smislu funkcionisanja najveći resor je resor obrazovanja. U tom smislu najveće povećanje odnosi se na obrazovanje. Važno je da napomenem i to da i iz pokrajinskog budžeta postoji jedno značajno godišnje povećanje, tako da je trebalo da dođe do korekcije iz pokrajinskih i iz mađarskih izvora. Želeo bih i to da kažem i da se zahvalim da su praktično prve rate ovih sredstava već i prebačene, a iz republičkog budžeta sada sredinom aprila očekujemo da bude prebačena prva rata za funkcionisanje“ rekao je Arpad Fremond, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta.

Savremena galerija u Subotici proglašena je za ustanovu od posebnog značaja za mađarsku manjinsku zajednicu u Srbiji. Zbog stvaralaštva likovnih umetnika i stručnjaka vojvođanskih Mađara nedopustivo je da Savremena galerija u Subotici ima drugačiji status – naglasila je Ildiko Lovaš, predsednica Odbora za kulturu MNS-a.

„Ono zbog čega je u ovom trenutku aktuelno i važno da Savremena galerija u Subotici postane ustanova od posebnog značaja za mađarsku nacionalnu zajednicu je što su starije generacije i nove generacije koje su aktivne na polju likovnog stvaralaštva, i koje obavljaju važne aktivnosti vezane za kolonije, izgradile takvu saradnju u kojoj je ova ustanova postala njen sastavni deo. Ovo novo promišljanje biće bitno jer nije isto biti značajan u nekadašnjem jugoslovenskom prostoru, a ustanova koja nije od posebnog značaja za mađarsku zajednicu stavlja ih u jedan drugačiji status, upravo zbog toga što mladi mađarski slikari, istoričari umetnosti u proteklih deset godina uradili tako značajne stvari, da je zbog toga važna i promena statusa ove ustanove“ rekla je Ildiko Lovaš, predsednica Odbora za kulturu MNS-a.

Na sednici je prihvaćen izveštaj o radu Senćanskog mađarskog kamernog pozorišta za prošlu godinu kao i finansijski izveštaj. Zoltan Devai, direktor pozorišta rekao je da su u prethodnoj godini imali osam plus jednu premijeru. Pored toga, pozorište je u potiskom gradu realizovalo i dva važna programa.

„Prvi takav program pokrenut je 2015. godine. Sa produkcijama u učinioci obilazimo one vojvođanske srednje škole i gimnazije u kojima se odvija nastava na mađarskom jeziku i pokušavamo ovo pozorište izmestiti i prokrijumčariti u učionice. Mnogo nas raduje da sada već i nastavnici i učenici iščekuju ove predstave. Naša produkcija „Medved“ realizovana je ovde u ovim učionicama. Zahvaljujemo se Mađarskom nacionalnom savetu na podršci. Drugi program je jedan od zadataka Senćanskog mađarskog kamernog pozorišta, čak njegov poziv da učestvuje u kulturnom životu mađarske zajednice u Vojvodini i prošle godine Senćansko mađarsko kamerno pozorište nastupalo je širom Vojvodine“ rekao je Zoltan Devai, direktor Senćanskog mađarskog kamernog pozorišta.

Mađarski nacionalni savet, između ostalog, glasao je i o izboru Upravnog odbora Fondacije „Sekereš Laslo“, završnom računu Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara za 2022. godinu, odobrilo finansijski izveštaj Biblioteke „Jožef Atila“ u Kanjiži, i izjasnilo se o procesu izbora direktora u više škola.

Izvor: Pannon RTV, 31. mart 2023.