Várady kiválósági ösztöndíj mesterhallgatók részére 2016 – jelentkezési határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Várady kiválósági ösztöndíj mesterhallgatók részére 2016 – jelentkezési határidő lejárt

A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozata (meghozva 2013. július 1-én a H/8/2013. iratszám alatt és módosítva 2013. szeptember 11-én a H/12/2013., 2015. szeptember 28-án a H/19/2015. és 2016. július 7-én a M/H/10/2016. iratszám alatt) és a Tanács elnökének A Várady kiválósági ösztöndíj 2016. évi odaítélésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról szóló határozata (meghozva: 2016. szeptember 28-án MNT-001177/K/2016 - O/38/4 iratszám alatt) alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke meghirdeti a következő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS VÁRADY KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJÁNAK
2016. ÉVI ODAÍTÉLÉSÉRE MESTERHALLGATÓK RÉSZÉRE

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanácsnak a Várady kiválósági ösztöndíjprogramjáról szóló határozata alapján az a személy pályázhat a Tanács mesterhallgatók részére kiírt, 2016–2017. évi ösztöndíjára, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:
-    első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált posztgraduális akadémiai mesterképzés első, illetve második évfolyamára,
-    magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait.
A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 30–november 15.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 40.
Az ösztöndíjak havi összege a Szerb Köztársaságban az odaítélés napján meghatározott legnagyobb adómentes ösztöndíj havi összege.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a nyilatkozatot és az adatkezelési hozzájárulást pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.
A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.
A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2016. szeptember 30-ától vehető át a CMH információs irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) honlapjáról.
A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és két nyilatkozat) a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:
•    a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
•    az általános és/vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolást, bizonyítványt, illetve diploma fénymásolatát;
•    az eddigi felsőfokú tanulmányok során elért tanulmányi átlagról szóló igazolást vagy annak hitelesített másolatát egy eredeti példányban;
•    a posztgraduális akadémiai mesterképzésre való felvételről szóló igazolást vagy annak hitelesített másolatát.
Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH információs irodáiban díjmentesen elvégezhető.
A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázatok átadásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le a CMH információs irodáiban:
SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.
Tel.: 024/552-976, cmh.szabadka@gmail.com
ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24400 Zenta, Boško Jugović utca 20/A
Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org
ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.
Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs
NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA, 23000 Nagybecskerek, Petőfi utca 1.
Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com
TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21235 Temerin, Újvidéki utca 344.
Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com
ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21000 Újvidék, Svetozar Miletić utca 4.
Tel.: 021/420-107, cmhujvidek@gmail.com

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:
MAGYAR NEMZETI TANÁCS
24000 Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II.
„Várady kiválósági MESTERKÉPZÉSI ösztöndíjpályázat – Ne nyisd fel!”

III. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozata alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs).
A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács elnökének végzésével létrehozott Bírálóbizottság tekinti át és értékeli, amelynek tagjai dr. Várady Tibor akadémikus, továbbá a Tanács Végrehajtó Bizottságának és az egyéb adományozók javaslatára megválasztott tagok.
A határidőben beadott pályázatokat a Bírálóbizottság értékeli kategóriánként. A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Bírálóbizottság külön határozattal dönt.
A pályázati rangsor megállapításánál előnyt jelent:
- az előző tanulmányok során elért tanulmányi átlag,
- a megjelentetett tudományos publikációk száma és minősítése,
- a tudományos szakmai konferenciákon való részvétel,
- oktatói státus megléte felsőoktatási intézményben,
- ha a pályázó korábban a Tanács ösztöndíjasa volt,
- ha a hallgató olyan területeken tanul, amelyeken aránytalanul kevés a magyar nemzetiségű szakember, vagy amelyeken nagy a túljelentkezés a beiratkozásnál,
- a világnyelvek magas szintű ismerete,
- ha a hallgató a költségvetés terhére tanul.
A Bírálóbizottság a pályázatok elbírálása során diszkréciós mérlegelési joggal rendelkezik, de döntését köteles megindokolni.
A Bírálóbizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.
A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.
A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala, illetve a Bírálóbizottság a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.
A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSA

Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezéseinek értelmében.
A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.

Regisztrációs útmutató

A pályázat igényléséhez regisztrálni kell a Magyar Nemzeti Tanács Breki diákportálján.

A regisztráció menete:

  • Keresse fel a http://breki.mnt.org.rs honlapot.
  • Válassza az új fiók létrehozása lehetőséget.
  • Adja meg a kért adatokat, majd a regisztráció célja kérdésnél válassza a Pályázatok lehetőséget.
  • Ezek után máris kitöltheti az űrlapot, melyet kitöltés után nyomtatni tud.

Amennyiben már regisztrált diákportálunkon, akkor lépjen be az előzőekben már megadott e-mail címével és jelszavával, válassza a felső menüsávban a Pályázatok lehetőséget, majd máris kitöltheti a megfelelő pályázati űrlapot.