Планирање засновано на анализи тренутне ситуације | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Планирање засновано на анализи тренутне ситуације

У другој половини децембра прошле године Национални савет мађарске националне мањине, који је основан недељу дана раније, изабрао је нови састав свог Извршног одбора. Извршни орган националног савета има председника и четири члана, који за свој рад одговарају Савету и његовом председнику. Иштван Шаркези, председник Извршног одбора (на фотографији), говорио је за наш лист о раду у протеклих месец и по дана, плановима и кондицији институционалног система националног савета.

Шта је одредило рад Извршног одбора у периоду од његовог избора?

– Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине основан је 23. децембра 2022. године. До сада је одржао укупно 7 седница, 5 редовних, 1 електронски и 1 ванредну седницу. Међу најважнијим тачкама дневног реда издвојио бих следеће: усвајање предлога буџета Националног савета мађарске националне мањине за 2023. годину; разматрање финансијског плана Мађарске предшколске установе и вежбаоне „Вацкор” за 2023. годину; одлуке при давању мишљења за план и програм рада и финансијског плана Завода за културу војвођанских Мађара за 2023. годину, као и о разматрању измена и допуна његовог статута; одлуке у вези са избором директора Дечијег позоришта „Суботица”, Позоришта „Костолањи Деже” у Суботици, Новосадског позоришта и Сенћанског мађарског камерног позоришта; разматрање финансијског плана и програма рада Фондације Војвођанске рвачке академије за 2023. годину, као и извештаја о програму рада и финансијском извештају Фондације „Панонија” за 2022. годину; одлука о конкурсу за културу општине Мали Иђош; одлуке донете у вези са поступцима за избор директора и промене чланова школских одбора.

По којим принципима је организовано деловање Извршног одбора и чланова одбора?

– Овлашћења и стварни рад Извршног одбора националног савета утврђени су Законом о националним саветима националних мањина, као и одлуком, статутом и пословником националног савета. Задатак овог органа националног савета је да врши своја овлашћења, као и да доноси одлуке у кратким роковима, и доставља их савету на накнадно усвајање. У овом кратком времену од оснивања, фокус је био на организацији рада и успостављању професионалних односа.

Стратегије развоја се припремају у три од четири области које су у надлежности националног савета. Како Извршни одбор учествује у овом процесу и шта очекујете од стратегија?

– Национални савет планира да усвоји стратегије информисања и образовања у првој половини ове године, а културну стратегију у другој половини ове године. Стратегије се усвајају након јавних расправа. Надамо се да ц́емо на овај начин моц́и да одредимо задатке за наредних 5 година у свим областима. Стратегије сумирају све што је постигнуто у последњих више од 10-15 година. С друге стране, морате добити праву слику и сагледати тренутну ситуацију. Епидемија корона вируса и рат који се тренутно одвија недалеко од нас утицали су и погађају све области живота. Истовремено, уз очување достигнућа мађарске заједнице у Војводини и реално сагледавање постојећег стања, морају се формулисати и идеје о развоју. Чланови Извршног одбора активно учествују у својим областима стручности у спровођењу анкета неопходних за писање стратешких докумената и креирању завршног документа за дискусију.

Поред припреме стратегија, на шта национални савет и Извршни одбор планирају да се фокусирају у наредном периоду?

– Извршни одбор ц́е убудуће учествовати у следећим задацима и циљевима који су обухваћени плановима националног савета: инфраструктурни развој, програм развоја вртиц́а „Вацкор”, развој мађарске мреже јавног образовања у Војводини, развој високог образовања, повећање удела ученика који уче на мађарском наставном језику, програми који помажу да се повец́а континуално образовање и сам ниво образовања мађарске заједнице, програм стипендирања националног савета, повећање професионалног стандарда мађарског јавног образовања и побољшање његовог квалитета, јачање садржаја у вртиц́има и школама на мађарском наставном језику, које јачају национални идентитет, алтернативни курсеви на српском језику, промовисање учења мађарског језика као језика друштвене средине и неговања матерњег језика, развој дигиталног образовног окружења, програми који промовишу развој суоснованих и истакнутих културних институција војвођанских Мађара, упознавање и заштита наше архитектонске и интелектуалне баштине, програми мађарске интелектуалне културне баштине у Војводини и развој средстава који их подржавају, стварање културних вредности, очување традиције, обука новинара, мађарска медијска мрежа, архивирање, награде, развој и примена законске регулативе за употребу службеног језика, побољшање односа мађарске заједнице према матерњем језику и употреби службеног језика у циљу повећања ефикасности њиховог рада, умрежавање у организацију и даље усавршавање преводилаца на мађарском језику, завршетак пројекта мађарско-српског средњег речника, програм бриге о становништву и породици и проактивно прац́ење процеса који утичу на положај националних мањина.

Која је, по вашој оцени, снага институционалног система националног савета и институција које подржава национални савет?

– Улогу Националног савета мађарске националне мањине сматрам изузетно важном, јер је то једини орган културне аутономије које има законом одређена овлашћења, а које је створила мађарска национална заједница која живи ван граница Мађарске. У протеклих десет година није било мађарског насеља или заједнице у Војводини где Савез војвођанских Мађара и Национални савет мађарске националне мањине нису спровели развојне пројекте. Сада је наш задатак и циљ да десетине нових домова културе, реновираних образовних установа и других објеката испунимо садржајем и обезбедимо њихов континуирани рад колико год је то могуц́е.

Извор: Мађар Со, 20. фебруар 2023.